Człowiek pot­ra­fi wyrządzić og­romną krzywdę człowiek wyrządza krzywdę ta­ki ktoś jest Potworem.


człowiek-pot­ra­fi-wyrządzić-og­romną-krzywdę-człowiek-wyrządza-krzywdę-­ki-ktoś-jest potworem
rachel1995człowiekpot­ra­fiwyrządzićog­romnąkrzywdęczłowiekwyrządzata­kiktośjest potworemczłowiek pot­ra­fipot­ra­fi wyrządzićwyrządzić og­romnąog­romną krzywdękrzywdę człowiekczłowiek wyrządzawyrządza krzywdękrzywdę ta­kita­ki ktośktoś jest potworemczłowiek pot­ra­fi wyrządzićpot­ra­fi wyrządzić og­romnąwyrządzić og­romną krzywdęog­romną krzywdę człowiekkrzywdę człowiek wyrządzaczłowiek wyrządza krzywdęwyrządza krzywdę ta­kikrzywdę ta­ki ktośta­ki ktoś jest potworemczłowiek pot­ra­fi wyrządzić og­romnąpot­ra­fi wyrządzić og­romną krzywdęwyrządzić og­romną krzywdę człowiekog­romną krzywdę człowiek wyrządzakrzywdę człowiek wyrządza krzywdęczłowiek wyrządza krzywdę ta­kiwyrządza krzywdę ta­ki ktośkrzywdę ta­ki ktoś jest potworemczłowiek pot­ra­fi wyrządzić og­romną krzywdępot­ra­fi wyrządzić og­romną krzywdę człowiekwyrządzić og­romną krzywdę człowiek wyrządzaog­romną krzywdę człowiek wyrządza krzywdękrzywdę człowiek wyrządza krzywdę ta­kiczłowiek wyrządza krzywdę ta­ki ktośwyrządza krzywdę ta­ki ktoś jest potworem

Sa­mozachwyt może wyrządzić krzywdę- ''krótkowzroczność''. Cris 26.06.2016r. -Cris
sa­mozachwyt-może-wyrządzić-krzywdę-''krótkowzroczność''-cris-26062016r
Największe zło to tolerować krzywdę. -Platon
największe-zło-to-tolerować-krzywdę
Dopóki istniał będzie świat, ludzie będą wyrządzali sobie na wzajem krzywdę. Dopóki ktoś nie przeciwstawi się im i jasno nie powie
dopóki-istniał-będzie-świat-ludzie-będą-wyrządzali-sobie-na-wzajem-krzywdę-dopóki-ktoś-nie-przeciwstawi-ę-im-i-jasno-nie-powie-dość-tak
ku­pując ko­ta w worku wyrządzisz krzywdę rozczarowanemu kotu z del­ty Dunaju   -wdech
ku­pując-ko­-w worku-wyrządzisz-krzywdę-rozczarowanemu-kotu-z-del­ty-dunaju- 
Największą krzywdę wyrządzamy temu, kim zajmujemy się bez reszty. -Elias Canetti
największą-krzywdę-wyrządzamy-temu-kim-zajmujemy-ę-bez-reszty