Człowiek potrzebuje drugiego człowieka więcej niż chleba i wody.


człowiek-potrzebuje-drugiego-człowieka-więcej-ż-chleba-i-wody
josef rattnerczłowiekpotrzebujedrugiegoczłowiekawięcejniżchlebawodyczłowiek potrzebujepotrzebuje drugiegodrugiego człowiekaczłowieka więcejwięcej niżniż chlebachleba ii wodyczłowiek potrzebuje drugiegopotrzebuje drugiego człowiekadrugiego człowieka więcejczłowieka więcej niżwięcej niż chlebaniż chleba ichleba i wodyczłowiek potrzebuje drugiego człowiekapotrzebuje drugiego człowieka więcejdrugiego człowieka więcej niżczłowieka więcej niż chlebawięcej niż chleba iniż chleba i wodyczłowiek potrzebuje drugiego człowieka więcejpotrzebuje drugiego człowieka więcej niżdrugiego człowieka więcej niż chlebaczłowieka więcej niż chleba iwięcej niż chleba i wody

Modlitwa nie jest większym wstydem niż picie i oddychanie. Człowiek potrzebuje Pana Boga tak samo, jak wody i tlenu.Człowiek myślący nie zużywa nigdy więcej światła, chleba i myśli niż trzeba.Większość ludzi potrzebuje więcej miłości, niż na nią zasługuje.Większość ludzi potrzebuje więcej miłości niż na nią zasługuje.Współczesny laicki świat potrzebuje prawdopodobnie świętości bardziej niż kiedykolwiek dotychczas, lecz podejrzewam, mniej niż kiedykolwiek potrzebuje hagiografii.Głód jest wtedy prawdziwy, gdy człowiek patrzy na drugiego człowieka jako na obiekt do zjedzenia.