Człowiek potyka się o kretowiska, nie o góry.


człowiek-potyka-ę-o-kretowiska-nie-o-góry
konfucjuszczłowiekpotykasiękretowiskaniegóryczłowiek potykapotyka sięo kretowiskanie oo góryczłowiek potyka siępotyka się osię o kretowiskanie o góryczłowiek potyka się opotyka się o kretowiskaczłowiek potyka się o kretowiska

Ludzie potykają się nie o góry, lecz o kretowiska.Nie ma przykrzejszych rozczarowań niż te, kiedy radość w sercu potyka się o kamień obojętności.Kto się spieszy, potyka się.Zły przykład z góry idzie w każdej stronie; z góry naszego nieszczęścia przyczyna.Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.Poeta jest podobny księciu na obłoku, Który brata się z burzą, a szydzi z łucznika; Lecz spędzony na ziemię i szczuty co kroku Wiecznie się o swe skrzydła olbrzymie potyka