Człowiek poważny ma mało pomysłów. Człowiek pomysłowy nigdy nie jest poważny.


człowiek-poważny-ło-pomysłów-człowiek-pomysłowy-nigdy-nie-jest-poważny
paul valeryczłowiekpoważnymałopomysłówpomysłowynigdyniejestpoważnyczłowiek poważnypoważny mama małomało pomysłówczłowiek pomysłowypomysłowy nigdynigdy nienie jestjest poważnyczłowiek poważny mapoważny ma małoma mało pomysłówczłowiek pomysłowy nigdypomysłowy nigdy nienigdy nie jestnie jest poważnyczłowiek poważny ma małopoważny ma mało pomysłówczłowiek pomysłowy nigdy niepomysłowy nigdy nie jestnigdy nie jest poważnyczłowiek poważny ma mało pomysłówczłowiek pomysłowy nigdy nie jestpomysłowy nigdy nie jest poważny

Człowiek, który stale jest poważny i nie pozwala sobie na chwilę wytchnienia i zabawy, zwariuje w końcu, wcale o tym nie wiedząc. -Herodot
człowiek-który-stale-jest-poważny-i-nie-pozwala-sobie-na-chwilę-wytchnienia-i-zabawy-zwariuje-w-końcu-wcale-o-tym-nie-wiedząc
Tylko poważny stosunek do cierpienia upoważnia człowieka do żartu. -Anonim
tylko-poważny-stosunek-do-cierpienia-upoważnia-człowieka-do-żartu
Dlacze­go ludzie upierają się, że sko­ro jes­teś
dlacze­go-ludzie-upierają-ę-że sko­ro-jes­teś-ko­miczny-to nie możesz-być-jed­nocześnie-poważny 
Człowiek to istota pełna nadziei i pomysłów, które są zaprzeczeniem tezy, że nic nie możemy zmienić. -Tom Clancy
człowiek-to-istota-pełna-nadziei-i-pomysłów-które-są-zaprzeczeniem-tezy-że-nic-nie-możemy-zmienić