Człowiek powinien sięgać po to, co przewyższa jego możliwości.


człowiek-powinien-ęgać-po-to-co-przewyższa-jego-możliwoś
robert browningczłowiekpowiniensięgaćpotocoprzewyższajegomożliwościczłowiek powinienpowinien sięgaćsięgać poco przewyższaprzewyższa jegojego możliwościczłowiek powinien sięgaćpowinien sięgać poco przewyższa jegoprzewyższa jego możliwościczłowiek powinien sięgać poco przewyższa jego możliwości

Człowiek powinien uczyć się i rozwijać całe życie, żeby w jak najpóźniejszym wieku osiągnąć optimum swoich możliwości. Jeśli tego nie robi, to szybko osiąga to optimum, a następnie popada w stereotypię i rutynę, powtarzając wyuczone czynności i działania i zapominając o tych, których nie powiela, a jego mózg ulega atrofii.Minister nie powinien żalić się na gazety. Nie powinien ich nawet czytać. Powinien je pisać.Optymista to człowiek, który wszędzie widzi zielone światło, pesymista - czerwone. Człowiek umiarkowany powinien być daltonistą.Z uśmiechem na twarzy człowiek podwaja swoje możliwościIntelektualista to człowiek wykształcony ponad możliwości swojej inteligencji.Człowiek może i powinien całym sercem cieszyć się swoim życiem. Jest ono przecież dobrym, Bożym darem, który stał się jego udziałem. Lecz trzeba pomyśleć także o tym, że nie mamy tutaj stałego miejsca i że wszelka wspaniałość tej ziemi, szczególnie bogactwo i sława, są przemijające.