Człowiek powinien jeść po to, żeby żyć, nie żyć po to, żeby jeść.


człowiek-powinien-ść-po-to-żeby-żyć-nie-żyć-po-to-żeby-ść
molierczłowiekpowinienjeśćpotożebyżyćnieżyćjeśćczłowiek powinienpowinien jeśćjeść pożeby żyćnie żyćżyć pożeby jeśćczłowiek powinien jeśćpowinien jeść ponie żyć poczłowiek powinien jeść po

Nie żyję, aby jeść, lecz jem, aby żyć. -Anonim
nie-żyję-aby-ść-lecz-jem-aby-żyć
Niektórzy lu­bią jeść słodycze po ciężkim dniu, żeby poz­być się sma­ku goryczy. -Kaye
niektórzy-lu­bią-ść-słodycze-po ężkim-dniu-żeby-poz­być ę-sma­ku-goryczy
Edi­mus, ut vi­vamus, non vi­vimus ut edamus. Je­my, aby żyć, nie żyje­my, aby jeść. -Sokrates
edi­mus-ut vi­vamus-non-vi­vimus-ut edamus-je­my-aby żyć-nie żyje­my-aby ść
Jemy, aby żyć, nie żyjemy, aby jeść. -Sokrates
jemy-aby-żyć-nie-żyjemy-aby-ść
Na świecie nigdy nie zapanuje trwały i niewzruszony pokój, jeśli ludzie będą się bić, żeby mieć co jeść? -Anonim
na-świecie-nigdy-nie-zapanuje-trwały-i-niewzruszony-pokój-śli-ludzie-będą-ę-bić-żeby-mieć-co-ść