Człowiek powinien jeść po to, żeby żyć, nie żyć po to, żeby jeść.


człowiek-powinien-ść-po-to-żeby-żyć-nie-żyć-po-to-żeby-ść
molierczłowiekpowinienjeśćpotożebyżyćnieżyćjeśćczłowiek powinienpowinien jeśćjeść pożeby żyćnie żyćżyć pożeby jeśćczłowiek powinien jeśćpowinien jeść ponie żyć poczłowiek powinien jeść po

Nie żyję, aby jeść, lecz jem, aby żyć.Niektórzy lu­bią jeść słodycze po ciężkim dniu, żeby poz­być się sma­ku goryczy.Edi­mus, ut vi­vamus, non vi­vimus ut edamus. Je­my, aby żyć, nie żyje­my, aby jeść.Jemy, aby żyć, nie żyjemy, aby jeść.Na świecie nigdy nie zapanuje trwały i niewzruszony pokój, jeśli ludzie będą się bić, żeby mieć co jeść?Chciałbym być twardy, być twar­dy tak bardzo żeby móc jeść petardy, strze­lać z tyłka pe­tardą ... Chciałbym również potrafić dy­mem gęstym oddychać, jeść na raz paczkę gwoździ, żywy ogień połykać ... Marzę o tym by stać się na po­cis­ki odpornym, skórę mieć jak z metalu, kości też niez­niszczal­ne ... Kiedy byłem ja mały, byłem kozłem ofiarnym i już wte­dy marzyłem by w przyszłości być twardym.