Człowiek prawdziwie wielki jest tak wielki, że musi się ugiąć przechodząc przez bramę śmierci.


człowiek-prawdziwie-wielki-jest-tak-wielki-że-musi-ę-ugiąć-przechodząc-przez-bramę-śmierci
bolesław micińskiczłowiekprawdziwiewielkijesttakwielkiżemusisięugiąćprzechodzącprzezbramęśmierciczłowiek prawdziwieprawdziwie wielkiwielki jestjest taktak wielkiże musimusi sięsię ugiąćugiąć przechodzącprzechodząc przezprzez bramębramę śmierciczłowiek prawdziwie wielkiprawdziwie wielki jestwielki jest takjest tak wielkiże musi sięmusi się ugiąćsię ugiąć przechodzącugiąć przechodząc przezprzechodząc przez bramęprzez bramę śmierciczłowiek prawdziwie wielki jestprawdziwie wielki jest takwielki jest tak wielkiże musi się ugiąćmusi się ugiąć przechodzącsię ugiąć przechodząc przezugiąć przechodząc przez bramęprzechodząc przez bramę śmierciczłowiek prawdziwie wielki jest takprawdziwie wielki jest tak wielkiże musi się ugiąć przechodzącmusi się ugiąć przechodząc przezsię ugiąć przechodząc przez bramęugiąć przechodząc przez bramę śmierci

Wielki poeta to człowiek, który ma tak wielkie serce, że nie pomniejsza go wielki mózg. -Tadeusz Peiper
wielki-poeta-to-człowiek-który-tak-wielkie-serce-że-nie-pomniejsza-go-wielki-mózg
Prawdziwie wielki jest ten, kto posiada wielką miłość. -Tomasz Kempis
prawdziwie-wielki-jest-ten-kto-posiada-wielką-miłość
Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. -Jan Paweł II
człowiek-jest-wielki-nie-przez-to-co-nie-przez-to-kim-jest-lecz-przez-to-czym-dzieli-ę-z-innymi
Kto kocha siebie, jest wielki przez siebie, kto kocha ludzi, jest wielki przez swoje oddanie. Największy jest ten, kto ukochał Boga. -Soren Aabye Kierkegaard
kto-kocha-siebie-jest-wielki-przez-siebie-kto-kocha-ludzi-jest-wielki-przez-swoje-oddanie-największy-jest-ten-kto-ukochał-boga
Nigdy nie chodzi o to jak wielki jest problem – liczy się tylko, jak wielki jesteś ty! -Harv Eker
nigdy-nie-chodzi-o-to-jak-wielki-jest-problem-liczy-ę-tylko-jak-wielki-jesteś-ty
Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi -Jan Paweł II
człowiek-jest-wielki-nie-przez-to-co-posiada-lecz-przez-to-kim-jest-nie-przez-to-co-lecz-przez-to-czym-dzieli-ę-z-innymi