Człowiek prawdziwie wolny wszędzie jest niewolnikiem.


człowiek-prawdziwie-wolny-wszędzie-jest-niewolnikiem
władysław grzeszczykczłowiekprawdziwiewolnywszędziejestniewolnikiemczłowiek prawdziwieprawdziwie wolnywolny wszędziewszędzie jestjest niewolnikiemczłowiek prawdziwie wolnyprawdziwie wolny wszędziewolny wszędzie jestwszędzie jest niewolnikiemczłowiek prawdziwie wolny wszędzieprawdziwie wolny wszędzie jestwolny wszędzie jest niewolnikiemczłowiek prawdziwie wolny wszędzie jestprawdziwie wolny wszędzie jest niewolnikiem

Nie jest prawdziwie wolny ten, kto jest niewolnikiem ewojego ciała.Człowiek podły wszędzie, zawsze jest wolny.Człowiek podły wszędzie, zaw­sze jest wolny.Kto przyjmuje służbę u władcy, staje się jego niewolnikiem, choćby przyszedł był jako człowiek wolny.Człowiek rodzi się wolny, a wszędzie tkwi w kajdanach.Czasami trzeba być niewolnikiem, by poczuć się prawdziwie wolnym.