Człowiek prawdziwie wolny wszędzie jest niewolnikiem.


człowiek-prawdziwie-wolny-wszędzie-jest-niewolnikiem
władysław grzeszczykczłowiekprawdziwiewolnywszędziejestniewolnikiemczłowiek prawdziwieprawdziwie wolnywolny wszędziewszędzie jestjest niewolnikiemczłowiek prawdziwie wolnyprawdziwie wolny wszędziewolny wszędzie jestwszędzie jest niewolnikiemczłowiek prawdziwie wolny wszędzieprawdziwie wolny wszędzie jestwolny wszędzie jest niewolnikiemczłowiek prawdziwie wolny wszędzie jestprawdziwie wolny wszędzie jest niewolnikiem

Nie jest prawdziwie wolny ten, kto jest niewolnikiem ewojego ciała. -Anonim
nie-jest-prawdziwie-wolny-ten-kto-jest-niewolnikiem-ewojego-ciała
Człowiek podły wszędzie, zawsze jest wolny. -Maria Kuncewicz
człowiek-podły-wszędzie-zawsze-jest-wolny
Człowiek podły wszędzie, zaw­sze jest wolny. -Maria Kuncewiczowa
człowiek-podły-wszędzie-zaw­sze-jest wolny
Kto przyjmuje służbę u władcy, staje się jego niewolnikiem, choćby przyszedł był jako człowiek wolny. -Sofokles
kto-przyjmuje-służbę-u-władcy-staje-ę-jego-niewolnikiem-choćby-przyszedł-był-jako-człowiek-wolny
Czasami trzeba być niewolnikiem, by poczuć się prawdziwie wolnym. -Anna Kamieńska
czasami-trzeba-być-niewolnikiem-by-poczuć-ę-prawdziwie-wolnym