Człowiek przychodzi na ten świat z krwawiącą raną.


człowiek-przychodzi-na-ten-świat-z-krwawiącą-raną
franz kafkaczłowiekprzychodzinatenświatkrwawiącąranączłowiek przychodziprzychodzi nana tenten światświat zz krwawiącąkrwawiącą ranączłowiek przychodzi naprzychodzi na tenna ten światten świat zświat z krwawiącąz krwawiącą ranączłowiek przychodzi na tenprzychodzi na ten światna ten świat zten świat z krwawiącąświat z krwawiącą ranączłowiek przychodzi na ten światprzychodzi na ten świat zna ten świat z krwawiącąten świat z krwawiącą raną

To nie my przychodzi­my na świat, lecz świat przychodzi do nas. Urodzić się znaczy ty­le, co dos­tać cały świat w prezencie.Prawdziwy przyjaciel to ten, kto przychodzi, gdy cały świat odchodzi.Miłość przychodzi wtedy, gdy opadają z oczu łuski zauroczenia, zaczynamy na nowo dostrzegać istniejący świat, a ten drugi człowiek jest dla nas cały czas tak samo ważny. Prawdziwa miłość w głębi tajemniczej Ukrywa przedmiot czci swej i kochania.Doskonałość nie należy do naszego świata. Jest czymś innym niż ten świat. Przychodzi skądinąd...Każdy człowiek chce zmieniać świat, kiedy zaczy­na co­kol­wiek ro­bić. Ja chy­ba nie liczyłem na to, że można zmienić świat w dosłow­nym te­go słowa znacze­niu. Myślałem, że uda się ten świat opisać.Świat bez miłości jest martwym światem i zawsze przychodzi godzina, kiedy człowiek zmęczony błaga o twarz jakiejś istoty i o serce olśnione czułością.