... człowiek przywiązuje się do rzeczy, którymi jest ustawicznie zajęty...


człowiek-przywiązuje-ę-do-rzeczy-którymi-jest-ustawicznie-zajęty
montesquieuczłowiekprzywiązujesiędorzeczyktórymijestustawiczniezajętyczłowiekczłowiek przywiązujeprzywiązuje sięsię dodo rzeczyktórymi jestjest ustawicznieustawicznie zajętyczłowiek przywiązujeczłowiek przywiązuje sięprzywiązuje się dosię do rzeczyktórymi jest ustawiczniejest ustawicznie zajętyczłowiek przywiązuje sięczłowiek przywiązuje się doprzywiązuje się do rzeczyktórymi jest ustawicznie zajętyczłowiek przywiązuje się doczłowiek przywiązuje się do rzeczy

człowiek-zbyt-zajęty-by-zadbać-o-zdrowie-jest-jak-mechanik-zbyt-zajęty-by-zadbać-o-swoje-narzędzia
Jeżeli nie jes­teś zajęty możli­wością od­rodze­nia, jes­teś zajęty śmiercią. -Robert Allen Zimmerman (Bob Dylan)
jeżeli-nie jes­teś-zajęty-możli­wośą-od­rodze­nia-jes­teś-zajęty-śmiercią
Nadzieja nie przywiązuje się do teraźniejszości, wybiega naprzód, by dotrzeć do celu. -Pino Pellegrino
nadzieja-nie-przywiązuje-ę-do-teraźniejszoś-wybiega-naprzód-by-dotrzeć-do-celu
Człowiek
człowiek-wykształconyjest-to-człowiek-zewsząd-od-istoty-rzeczy-oddzielony-mgłą-i-chmurami-cudzych-pojęć-tak-nieraz-gęstymi-że-ani-jeden