Człowiek rości so­bie pre­ten­sje, aby zdarze­nia sprzy­jały je­go in­ten­cjom. Lek­ce­waży prawdę, którą pro­pagu­je rzeczy­wis­tość. Jest głuchy na jej oczy­wis­te ar­gu­men­ty, jeżeli nie głosi ona te­go, co od­po­wiada je­go in­te­resom i nie pochle­bia je­go satysfakcji.


człowiek-roś-so­bie-pre­ten­sje-aby zdarze­nia-sprzy­jały-­go-in­ten­cjom-lek­­waży prawdę-którą-pro­pagu­-rzeczy­wis­tość
stanisław dygatczłowiekrościso­biepre­ten­sjeaby zdarze­niasprzy­jałyje­goin­ten­cjomlek­ce­waży prawdęktórąpro­pagu­jerzeczy­wis­tośćjest głuchyna jejoczy­wis­tear­gu­men­tyjeżelinie głosionate­goco od­po­wiadain­te­resomi nie pochle­biasatysfakcjiczłowiek rościrości so­bieso­bie pre­ten­sjeaby zdarze­nia sprzy­jałysprzy­jały je­goje­go in­ten­cjomktórą pro­pagu­jepro­pagu­je rzeczy­wis­tośćjest głuchy na jejna jej oczy­wis­teoczy­wis­te ar­gu­men­tyjeżeli nie głosinie głosi onaona te­goco od­po­wiada je­goje­go in­te­resomin­te­resom i nie pochle­biai nie pochle­bia je­goje­go satysfakcjiczłowiek rości so­bierości so­bie pre­ten­sjeaby zdarze­nia sprzy­jały je­gosprzy­jały je­go in­ten­cjomktórą pro­pagu­je rzeczy­wis­tośćjest głuchy na jej oczy­wis­tena jej oczy­wis­te ar­gu­men­tyjeżeli nie głosi onanie głosi ona te­goco od­po­wiada je­go in­te­resomje­go in­te­resom i nie pochle­biain­te­resom i nie pochle­bia je­goi nie pochle­bia je­go satysfakcji

Rzeczy­wis­tość wy­musza rzeczy­wis­tość... Za­tem stwórz swoją własną, nig­dy nie wiesz... dokąd zajdziesz. -Duch_Sumienia
rzeczy­wis­tość-wy­musza-rzeczy­wis­tość-za­tem-stwórz-swoją-własną-nig­dy-nie wiesz-dokąd zajdziesz