Człowiek rodzi się wolny, ale potem zewsząd krępują go łańcuchy.


człowiek-rodzi-ę-wolny-ale-potem-zewsząd-krępują-go-łańcuchy
jean jacques rousseauczłowiekrodzisięwolnyalepotemzewsządkrępujągołańcuchyczłowiek rodzirodzi sięsię wolnyale potempotem zewsządzewsząd krępująkrępują gogo łańcuchyczłowiek rodzi sięrodzi się wolnyale potem zewsządpotem zewsząd krępujązewsząd krępują gokrępują go łańcuchyczłowiek rodzi się wolnyale potem zewsząd krępująpotem zewsząd krępują gozewsząd krępują go łańcuchyale potem zewsząd krępują gopotem zewsząd krępują go łańcuchy

We wnętrznościach matek jesteśmy już związani, krępują nas potem pieluchy, a następnie prawa towarzyskie. -Ignacy Piotr Legatowicz
we-wnętrznościach-matek-jesteśmy-już-związani-krępują-nas-potem-pieluchy-a-następnie-prawa-towarzyskie
Człowiek
człowiek-wykształconyjest-to-człowiek-zewsząd-od-istoty-rzeczy-oddzielony-mgłą-i-chmurami-cudzych-pojęć-tak-nieraz-gęstymi-że-ani-jeden
Ludzie krępują nas nitkami pochwał i człowiek mija się z drogą swego przeznaczenia, nie śmiejąc rozerwać słabych węzłów. -Juliusz Słowacki
ludzie-krępują-nas-nitkami-pochwał-i-człowiek-mija-ę-z-drogą-swego-przeznaczenia-nie-śmiejąc-rozerwać-słabych-węzłów
człowiek rodzi się przez całe życia, a umiera, je­dynie wte­dy gdy za­pom­ni, że wciąż się rodzi  -danioł
człowiek-rodzi ę-przez-całe-życia-a umiera-­dynie-wte­dy-gdy-za­pom­-że wciąż ę-rodzi