Człowiek rozsądny dostosowuje się do świata. Człowiek nierozsądny usiłuje dostosować świat do siebie. Dlatego wielki postęp dokonuje się dzięki ludziom nierozsądnym.


człowiek-rozsądny-dostosowuje-ę-do-świata-człowiek-nierozsądny-usiłuje-dostosować-świat-do-siebie-dlatego-wielki-postęp-dokonuje-ę
george bernard shawczłowiekrozsądnydostosowujesiędoświatanierozsądnyusiłujedostosowaćświatsiebiedlategowielkipostępdokonujedziękiludziomnierozsądnymczłowiek rozsądnyrozsądny dostosowujedostosowuje sięsię dodo świataczłowiek nierozsądnynierozsądny usiłujeusiłuje dostosowaćdostosować światświat dodo siebiedlatego wielkiwielki postęppostęp dokonujedokonuje sięsię dziękidzięki ludziomludziom nierozsądnymczłowiek rozsądny dostosowujerozsądny dostosowuje siędostosowuje się dosię do świataczłowiek nierozsądny usiłujenierozsądny usiłuje dostosowaćusiłuje dostosować światdostosować świat doświat do siebiedlatego wielki postępwielki postęp dokonujepostęp dokonuje siędokonuje się dziękisię dzięki ludziomdzięki ludziom nierozsądnym

Człowiek rozsądny dostosowuje się do otoczenia, nierozsądny próbuje naginać otoczenie do swoich potrzeb. Więc postęp zawdzięczamy nierozsądnym. -George Bernard Shaw
człowiek-rozsądny-dostosowuje-ę-do-otoczenia-nierozsądny-próbuje-naginać-otoczenie-do-swoich-potrzeb-więc-postęp-zawdzięczamy-nierozsądnym
Człowiek rozsądny przystosowuje się do świata, nierozsądny stara się przystosować świat do siebie. Stąd wszelki postęp pochodzi od nierozsądnych. -George Bernard Shaw
człowiek-rozsądny-przystosowuje-ę-do-świata-nierozsądny-stara-ę-przystosować-świat-do-siebie-stąd-wszelki-postęp-pochodzi-od
Człowiek rozsądny zawsze twierdzi, że rozumie kobiety. Człowiek zakochany męczy się, żeby je naprawdę zrozumieć. -Francoise Sagan
człowiek-rozsądny-zawsze-twierdzi-że-rozumie-kobiety-człowiek-zakochany-męczy-ę-żeby-naprawdę-zrozumieć
Człowiek prawdziwie wielki jest tak wielki, że musi się ugiąć przechodząc przez bramę śmierci. -Bolesław Miciński
człowiek-prawdziwie-wielki-jest-tak-wielki-że-musi-ę-ugiąć-przechodząc-przez-bramę-śmierci