Człowiek rozsądny zawsze twierdzi, że rozumie kobiety. Człowiek zakochany męczy się, żeby je naprawdę zrozumieć.


człowiek-rozsądny-zawsze-twierdzi-że-rozumie-kobiety-człowiek-zakochany-męczy-ę-żeby-naprawdę-zrozumieć
francoise saganczłowiekrozsądnyzawszetwierdziżerozumiekobietyzakochanymęczysiężebynaprawdęzrozumiećczłowiek rozsądnyrozsądny zawszezawsze twierdziże rozumierozumie kobietyczłowiek zakochanyzakochany męczymęczy siężeby jeje naprawdęnaprawdę zrozumiećczłowiek rozsądny zawszerozsądny zawsze twierdziże rozumie kobietyczłowiek zakochany męczyzakochany męczy siężeby je naprawdęje naprawdę zrozumiećczłowiek rozsądny zawsze twierdziczłowiek zakochany męczy siężeby je naprawdę zrozumieć

Kiedy człowiek jest zakochany, ukazuje się światu takim, jakim powinien być zawsze. -Simone de Beauvoir
kiedy-człowiek-jest-zakochany-ukazuje-ę-światu-takim-jakim-powinien-być-zawsze
Człowiek rozsądny dostosowuje się do świata. Człowiek nierozsądny usiłuje dostosować świat do siebie. Dlatego wielki postęp dokonuje się dzięki ludziom nierozsądnym. -George Bernard Shaw
człowiek-rozsądny-dostosowuje-ę-do-świata-człowiek-nierozsądny-usiłuje-dostosować-świat-do-siebie-dlatego-wielki-postęp-dokonuje-ę
Jeśli tłumaczysz coś tak jasno, że każdy musi to zrozumieć, zawsze znajdzie się ktoś, kto nic nie rozumie. -Will Rogers
jeśli-tłumaczysz-coś-tak-jasno-że-każdy-musi-to-zrozumieć-zawsze-znajdzie-ę-ktoś-kto-nic-nie-rozumie
Człowiek zakochany jest to człowiek, który chce być milszym niż potrafi - oto dlaczego prawie wszyscy zakochani są śmieszni. -Nicolas de Chamfort
człowiek-zakochany-jest-to-człowiek-który-chce-być-milszym-ż-potrafi-oto-dlaczego-prawie-wszyscy-zakochani-są-śmieszni
Nie myśl, że wiesz wszystko. Trzeba naprawdę dużo wiedzieć, żeby zrozumieć jak mało się wie. -Anonim
nie-myśl-że-wiesz-wszystko-trzeba-naprawdę-żo-wiedzieć-żeby-zrozumieć-jak-ło-ę-wie
Tak naprawdę to mężczyzna szuka kobiety, kobieta mężczyzny, a nie człowiek człowieka. -Teresa Nietyksza
tak-naprawdę-to-mężczyzna-szuka-kobiety-kobieta-mężczyzny-a-nie-człowiek-człowieka