Człowiek rozumny jest rządcą języka. Bez woli jego nic z ust nie wynika.


człowiek-rozumny-jest-rządcą-języka-bez-woli-jego-nic-z-ust-nie-wynika
elżbieta drużbackaczłowiekrozumnyjestrządcąjęzykabezwolijegonicustniewynikaczłowiek rozumnyrozumny jestjest rządcąrządcą językabez woliwoli jegojego nicnic zz ustust nienie wynikaczłowiek rozumny jestrozumny jest rządcąjest rządcą językabez woli jegowoli jego nicjego nic znic z ustz ust nieust nie wynikaczłowiek rozumny jest rządcąrozumny jest rządcą językabez woli jego nicwoli jego nic zjego nic z ustnic z ust niez ust nie wynikaczłowiek rozumny jest rządcą językabez woli jego nic zwoli jego nic z ustjego nic z ust nienic z ust nie wynika

Kubuś: Czemu nie?. . . Wariat. . . to człowiek nieszczęśliwy; z czego wynika, iż człowiek szczęśliwy jest rozumny. -Denis Diderot
kubuś-czemu-nie-wariat-to-człowiek-nieszczęśliwy-z-czego-wynika-iż-człowiek-szczęśliwy-jest-rozumny
pro­wadzi­my rozmowy bez limitu języka brud odrywam od kłamstw i ust dla włas­ne­go dob­ra nie mam w so­bie miłości niez­nającej gra­nic od wczoraj  -szpulka
pro­wadzi­my-rozmowy-bez-limitu-języka-brud-odrywam-od-kłamstw-i-ust-dla-włas­ne­go-dob­ra-nie-mam-w so­bie-miłoś-niez­nającej-gra­nic
Człowiek jest sztuki królem, sztuka kształtem jego woli. -Deotyma
człowiek-jest-sztuki-królem-sztuka-kształtem-jego-woli
Nic, co jako poezja jest harmonijnie skomponowane, nie da się z danego języka przełożyć na drugi bez całkowitej utraty wdzięku i harmonii. -Alighieri Dante
nic-co-jako-poezja-jest-harmonijnie-skomponowane-nie-da-ę-z-danego-języka-przełożyć-na-drugi-bez-całkowitej-utraty-wdzięku-i-harmonii
Rozumny: Rozumny najczęściej korzysta z prawa milczenia. -Jerzy Szulc
rozumny-rozumny-najczęściej-korzysta-z-prawa-milczenia
Człowiek bez cnoty, uroda bez serca, serce bez siły - za nic nie stoją. -Jan Żabczyc
człowiek-bez-cnoty-uroda-bez-serca-serce-bez-ły-za-nic-nie-stoją