Człowiek rzadko myli się dwa razy na ogól trzy albo więcej.


człowiek-rzadko-myli-ę-dwa-razy-na-ogól-trzy-albo-więcej
john perry barlowczłowiekrzadkomylisiędwarazynaogóltrzyalbowięcejczłowiek rzadkorzadko mylimyli sięsię dwadwa razyrazy nana ogólogól trzytrzy alboalbo więcejczłowiek rzadko mylirzadko myli sięmyli się dwasię dwa razydwa razy narazy na ogólna ogól trzyogól trzy albotrzy albo więcejczłowiek rzadko myli sięrzadko myli się dwamyli się dwa razysię dwa razy nadwa razy na ogólrazy na ogól trzyna ogól trzy alboogól trzy albo więcejczłowiek rzadko myli się dwarzadko myli się dwa razymyli się dwa razy nasię dwa razy na ogóldwa razy na ogól trzyrazy na ogól trzy albona ogól trzy albo więcej

Niewielu ludzi myśli dwa, trzy razy do roku. Ja zdobyłem sławę, robiąc to raz albo dwa razy na tydzień. -George Bernard Shaw
niewielu-ludzi-myśli-dwa-trzy-razy-do-roku-ja-zdobyłem-sławę-robiąc-to-raz-albo-dwa-razy-na-tydzień
Rzecz prosta, że prawdziwa miłość jest czymś wyjątkowym, zdarza się mniej więcej dwa albo trzy razy na wiek. Poza tym jest próżność lub nuda. -Albert Camus
rzecz-prosta-że-prawdziwa-miłość-jest-czymś-wyjątkowym-zdarza-ę-mniej-więcej-dwa-albo-trzy-razy-na-wiek-poza-tym-jest-próżność-lub-nuda
Człowiek rzad­ko my­li się dwa ra­zy – na ogół trzy lub więcej. -John Perry Barlow
człowiek-rzad­ko-my­li ę-dwa-ra­zy- na ogół-trzy-lub-więcej
Kropla przebija kamień, upadając nie dwa razy, lecz często; tak człowiek staje się rozumny, czytając nie dwa razy, lecz często. -Giordano Bruno
kropla-przebija-kamień-upadając-nie-dwa-razy-lecz-często-tak-człowiek-staje-ę-rozumny-czytając-nie-dwa-razy-lecz-często
Flirt jest jak biblioteka objazdowa, w której rzadko prosi się dwa razy o ten sam tom. -Dorothy Parker
flirt-jest-jak-biblioteka-objazdowa-w-której-rzadko-prosi-ę-dwa-razy-o-ten-sam-tom
Kto się dwa razy potknie na kamieniu, trzeci raz może go nim w łeb. Nie ma żadnej wymówki, kto w jednym dwa razy błądzi. -Andrzej Maksymilian Fredro
kto-ę-dwa-razy-potknie-na-kamieniu-trzeci-raz-może-go-nim-w-łeb-nie-żadnej-wymówki-kto-w-jednym-dwa-razy-błądzi