Człowiek staje się taki mały jak pożądanie, które nim zawładnęło, i taki wielki, jak jego aspiracje.


człowiek-staje-ę-taki-ły-jak-pożądanie-które-nim-zawładnęło-i-taki-wielki-jak-jego-aspiracje
james allenczłowiekstajesiętakimałyjakpożądaniektórenimzawładnęłowielkijegoaspiracjeczłowiek stajestaje sięsię takitaki małymały jakjak pożądaniektóre nimnim zawładnęłoi takitaki wielkijak jegojego aspiracjeczłowiek staje sięstaje się takisię taki małytaki mały jakmały jak pożądaniektóre nim zawładnęłoi taki wielkijak jego aspiracjeczłowiek staje się takistaje się taki małysię taki mały jaktaki mały jak pożądanieczłowiek staje się taki małystaje się taki mały jaksię taki mały jak pożądanie

Jest taki stary dowcip. Pytają Marksa, Engelsa i Lenina, kogo wolą: żonę czy kochankę. Marks odpowiada: Żonę. Engels: Kochankę. A Lenin mówi: Obie. I wszyscy się dziwią: Jak to, Lenin, przecież z ciebie jest taki asceta. Po co ci żona i kochanka?. A on wyjaśnia: Jak to po co? Kochance będę mówił, że jestem u [...]Wszystkie kobiety będą takie, jak ich matki i to jest ich tragedia. Żaden mężczyzna nie będzie taki, jak jego matka i to jest jego tragedia.Człowiek, który coś znaczy, żyje w taki sposób, że jego życie jest poświęceniem dla jego idei.Albowiem taki jest człowiek, jakie myśli w jego sercuCzy będzie taki dzień, w którym człowiek powie: To okropne, jak im się łatwo udaje przerobić człowieka, żeby był taki sam jak inni.