Człowiek sukcesu idzie swoją drogą w swoim tempie.


człowiek-sukcesu-idzie-swoją-drogą-w-swoim-tempie
Łukasz kacprowiczczłowieksukcesuidzieswojądrogąswoimtempieczłowiek sukcesusukcesu idzieidzie swojąswoją drogądrogą ww swoimswoim tempieczłowiek sukcesu idziesukcesu idzie swojąidzie swoją drogąswoją drogą wdrogą w swoimw swoim tempieczłowiek sukcesu idzie swojąsukcesu idzie swoją drogąidzie swoją drogą wswoją drogą w swoimdrogą w swoim tempieczłowiek sukcesu idzie swoją drogąsukcesu idzie swoją drogą widzie swoją drogą w swoimswoją drogą w swoim tempie

Jeżeli głęboko zastanowisz się, co chciałbyś usłyszeć na swoim pogrzebie, znajdziesz swoją definicję sukcesu.Człowiek niewidomy, pozbawiony wzroku jest kaleką. I musi żyć w swoim czarnym świecie, inne zmysły rozwija, okazując im trudne zaufanie. Człowiek ślepy, który ma oczy, aby widzieć i oceniać to, co postrzega, ale rozmyślnie idzie po omacku, zamknięty w swoim egotyźmie - jest niebezpieczny. Dla siebie i dla otoczenia.Człowiek wol­ny idzie do Nieba tą drogą, która mu się podoba.Człowiek wol­ny idzie do nieba taką drogą, ja­ka mu się podoba.Człowiek wolny idzie do nieba taką drogą, jaka mu się podoba.Miłość swoją, a zmysły swoją zwykły chodzić drogą.