Człowiek tęskni za tym, cze­go nie ma, gu­bi to, cze­go szu­kał i szu­ka to co zgubił.


człowiek-tęskni-za tym-cze­go-nie -gu­bi-to-cze­go-szu­kał-i szu­ka-to co zgubił
agnieszka lisakczłowiektęskniza tymcze­gonie magu­bitoszu­kałi szu­kato co zgubiłczłowiek tęsknitęskni za tymcze­go nie macze­go szu­kałszu­kał i szu­kai szu­ka to co zgubiłczłowiek tęskni za tymcze­go szu­kał i szu­kaszu­kał i szu­ka to co zgubiłcze­go szu­kał i szu­ka to co zgubił

ja-ja też-szu­kałam-szu­kałam cze­goś-real­ne­go-w tym-świecie-i dla-mnie-dla mnie-tym-czymś-było-ciepło-two­jej-dłoni
Dla­tego, że nie znaj­du­jemy, cze­go szu­kamy, nie po­win­niśmy re­zyg­no­wać z szu­kania te­go, co zna­leźć możemy. -Gottfried Wilhelm Leibniz
dla­tego-że nie znaj­­jemy-cze­go-szu­kamy-nie po­win­śmy-re­zyg­no­wać-z szu­kania-te­go-co zna­źć-możemy
Każdy z nas cze­goś szu­ka. Ko­goś szu­ka. A czy siebie naj­pierw znalazł?  -kszyszunia
każdy-z nas-cze­goś-szu­ka-ko­goś szu­ka-a czy-siebie-naj­pierw-znalazł 
'Nie ma nic pros­tsze­go niż sa­moo­szu­kiwa­nie. Gdy człowiek cze­goś prag­nie, wie­rzy, że jest to prawdą.' - Demostenes. -patka5463
'nie- nic-pros­tsze­go-ż-­moo­szu­kiwa­nie-gdy człowiek-cze­goś-prag­nie-wie­rzy-że jest to prawdą'- demostenes