Człowiek, tak jak nie może sam siebie stworzyć, tak nie może sam siebie uszczęśliwić.


człowiek-tak-jak-nie-może-sam-siebie-stworzyć-tak-nie-może-sam-siebie-uszczęśliwić
augustyn Śwczłowiektakjakniemożesamsiebiestworzyćuszczęśliwićtak jakjak nienie możemoże samsam siebiesiebie stworzyćtak nienie możemoże samsam siebiesiebie uszczęśliwićtak jak niejak nie możenie może sammoże sam siebiesam siebie stworzyćtak nie możenie może sammoże sam siebiesam siebie uszczęśliwićtak jak nie możejak nie może samnie może sam siebiemoże sam siebie stworzyćtak nie może samnie może sam siebiemoże sam siebie uszczęśliwićtak jak nie może samjak nie może sam siebienie może sam siebie stworzyćtak nie może sam siebienie może sam siebie uszczęśliwić

Pytam ja, czy może kochać kogoś ten, kto sam siebie nie cierpi? Czy może żyć w zgodzie z innymi, kto sam ze sobą jest niezgodny? Czy może być komuś miły, kto sam dla siebie jest przykry i uciążliwy? Myślę, że tak nie będzie twierdził nikt, chyba że od samej Głupoty byłby głupszy.Czy może kochać kogoś ten, kto sam siebie nie cierpi? Cy może żyć w zgodzie z innymi, kto sam ze sobą jest niezgodny? Czy może być komuś miły, kto sam ze sobą jest przykry i uciążliwy?Nigdy człowiek sam siebie tak znać nie potrafi, jak zna nas przyjaźń prawdziwa.Czas sam siebie w ogon gryzie, bo się rozpostrzeć nie może.Człowiek może sam dla siebie stać się ta­kim kłopo­tem, że już nie wys­tar­czy mu cza­su na zaj­mo­wanie się czymś więcej.Zmyślał co rusz choroby sam siebie wpędzał w groby. Pieniądze wy­dawał na lekarza, tak bar­dzo z siebie dumny. W końcu skończył u grabarza za­kopa­ny zos­tał bez trumny.