Człowiek to trzcina myśląca.


człowiek-to-trzcina-myśląca
blaise pascalczłowiektotrzcinamyślącatrzcina myślącaczłowiek to trzcinaczłowiek to trzcina myśląca

Człowiek jest tylko trzciną, nąjwątlejszą w przyrodzie, ale trzciną myślącą.Człowiek jest jak trzci­na – najsłab­sza rzecz w na­turze, ale to trzci­na myśląca.Ja­ko oso­ba myśląca, po­win­nam pa­nować nad emocjami.W miarę upływu lat w skrytości ducha coraz bardziej tęskni za istotą, która by żyła tylko w jego cieniu. Za kobietką istniejącą tylko dla niego, myślącą tylko o nim.Cera uśmiechająca, skore oferty, łagodne słówka albo wytrzymujące milczenie - gotowy płaszczyk na niecnotę albo oszukiwanie! Wiatru się chwyta albo trzciną podpiera, kto na czyich ofertach| przyjaźń chce budować, póki człowieka nie doświadczy: i drogą oferty chodzą, a inszą rzecz sama.Można wejść do tej sa­mej rze­ki - jak naj­bar­dziej - na­wet jeżeli brze­gi za­rosły trzciną, a gdzieś przy brze­gu po­jawiła się nieo­cze­kiwa­na mieliz­na. To właśnie rze­ki są jed­ny­mi z rzad­kich niez­mien­nych zja­wisk na świecie, i w cza­sie, i w przestrzeni.