Człowiek tylko z samym sobą jest w zupełnej harmonii.


człowiek-tylko-z-samym-sobą-jest-w-zupełnej-harmonii
artur schopenhauerczłowiektylkosamymsobąjestzupełnejharmoniiczłowiek tylkotylko zz samymsamym sobąsobą jestjest ww zupełnejzupełnej harmoniiczłowiek tylko ztylko z samymz samym sobąsamym sobą jestsobą jest wjest w zupełnejw zupełnej harmoniiczłowiek tylko z samymtylko z samym sobąz samym sobą jestsamym sobą jest wsobą jest w zupełnejjest w zupełnej harmoniiczłowiek tylko z samym sobątylko z samym sobą jestz samym sobą jest wsamym sobą jest w zupełnejsobą jest w zupełnej harmonii

Człowiek, który umie żyć w harmonii z samym sobą jest szczęśliwy. -Oscar Wilde
człowiek-który-umie-żyć-w-harmonii-z-samym-sobą-jest-szczęśliwy
Człowiek tyl­ko z sa­mym sobą jest w zu­pełnej harmonii. -Arthur Schopenhauer
człowiek-tyl­ko-z ­mym-sobą-jest w zu­pełnej-harmonii
Osobowość, to człowiek który włada samym sobą -H.Gaudig
osobowość-to-człowiek-który-włada-samym-sobą
Dopiero kiedy człowiek zacznie się zastanawiać nad sobą samym, zrozumie jak bardzo niezdolny jest pojąć inne rzeczy. -Blaise Pascal
dopiero-kiedy-człowiek-zacznie-ę-zastanawiać-nad-sobą-samym-zrozumie-jak-bardzo-niezdolny-jest-pojąć-inne-rzeczy
Ten, kto zwycięża innych ludzi, jest tylko silny. Ten, kto zwycięstwo nad sobą samym odnosi, jest człowiekiem potężnym. -Tao - Te - King
ten-kto-zwycięża-innych-ludzi-jest-tylko-silny-ten-kto-zwycięstwo-nad-sobą-samym-odnosi-jest-człowiekiem-potężnym