Człowiek tylko z samym sobą jest w zupełnej harmonii.


człowiek-tylko-z-samym-sobą-jest-w-zupełnej-harmonii
artur schopenhauerczłowiektylkosamymsobąjestzupełnejharmoniiczłowiek tylkotylko zz samymsamym sobąsobą jestjest ww zupełnejzupełnej harmoniiczłowiek tylko ztylko z samymz samym sobąsamym sobą jestsobą jest wjest w zupełnejw zupełnej harmoniiczłowiek tylko z samymtylko z samym sobąz samym sobą jestsamym sobą jest wsobą jest w zupełnejjest w zupełnej harmoniiczłowiek tylko z samym sobątylko z samym sobą jestz samym sobą jest wsamym sobą jest w zupełnejsobą jest w zupełnej harmonii

Człowiek wybiera samotność jedynie wtedy, gdy jest w zupełnej harmonii z samym sobą, albo też gdy czuje, że wszyscy ludzie są mu tak obcy, że nawet w tłumie, nawet wśród bliskich czuje się w głębi duszy samotny, zdany na samego siebie.Człowiek, który umie żyć w harmonii z samym sobą jest szczęśliwy.Człowiek tyl­ko z sa­mym sobą jest w zu­pełnej harmonii.Osobowość, to człowiek który włada samym sobąDopiero kiedy człowiek zacznie się zastanawiać nad sobą samym, zrozumie jak bardzo niezdolny jest pojąć inne rzeczy.Ten, kto zwycięża innych ludzi, jest tylko silny. Ten, kto zwycięstwo nad sobą samym odnosi, jest człowiekiem potężnym.