Człowiek uczony widzi sercem i umysłem - nieuk widzi jedynie oczami.


człowiek-uczony-widzi-sercem-i-umysłem-nieuk-widzi-jedynie-oczami
aliczłowiekuczonywidzisercemumysłemnieukjedynieoczamiczłowiek uczonyuczony widziwidzi sercemsercem ii umysłemumysłemnieuknieuk widziwidzi jedyniejedynie oczamiczłowiek uczony widziuczony widzi sercemwidzi sercem isercem i umysłemi umysłemnieuk widzinieuk widzi jedyniewidzi jedynie oczamiczłowiek uczony widzi sercemuczony widzi sercem iwidzi sercem i umysłemsercem i umysłemnieuk widzi jedynienieuk widzi jedynie oczamiczłowiek uczony widzi sercem iuczony widzi sercem i umysłemwidzi sercem i umysłemnieuk widzi jedynie oczami

Dusza widzi nicość i widzi wszystko, ciało jest uśpione, jęyk odcięty. -Angela Foligna
dusza-widzi-nicość-i-widzi-wszystko-ciało-jest-uśpione-jęyk-odcięty
Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidzialne dla oczu. -Antoine De Saint - Exupery
dobrze-widzi-ę-tylko-sercem-najważniejsze-jest-niewidzialne-dla-oczu
Pesymista widzi tylko trudności w każdej nadarzającej się okazji; optymista widzi dla siebie szansę w trudnościach, które napotyka. -Winston Churchill
pesymista-widzi-tylko-trudnoś-w-każdej-nadarzającej-ę-okazji-optymista-widzi-dla-siebie-szansę-w-trudnościach-które-napotyka
Ko­bieta nig­dy nie widzi te­go, co dla niej zro­bisz, widzi tyl­ko to, cze­go nie zrobisz. -Georges Courteline
ko­bieta-nig­dy-nie widzi-te­go-co dla-niej-zro­bisz-widzi-tyl­ko-to-cze­go-nie zrobisz
Miłość przychodzi za­daje ciosy ra­ni zwodzi Kocha niena­widzi czaruje z myśli szydzi oczernia widzi gryzie prześladuje nie da­je snu manipuluje płacze żałuje ofiar wciąż poszukuje  -Intryga
miłość-przychodzi-za­daje-ciosy-ra­-zwodzi-kocha-niena­widzi-czaruje-z-myśli-szydzi-oczernia-widzi-gryzie-prześladuje-nie-da­-snu-manipuluje
Ser­cem czu­je człowiek, który myśli umysłem, a brzuchem - ten, kto myśli sercem. -Aga250909
ser­cem-czu­-człowiek-który-myśli-umysłem-a brzuchem- ten-kto-myśli-sercem