Człowiek w złości nie myśli prawidłowo.


człowiek-w złoś-nie myśli-prawidłowo
eurypidesczłowiekw złościnie myśliprawidłowoczłowiek w złościw złości nie myślinie myśli prawidłowoczłowiek w złości nie myśliw złości nie myśli prawidłowoczłowiek w złości nie myśli prawidłowo

Ser­cem czu­je człowiek, który myśli umysłem, a brzuchem - ten, kto myśli sercem.Czy seks jest niegodzi­wy? Tak, jeżeli zos­tał wy­kona­ny prawidłowo.Nieboga Gwiaz­dka mała na niebie błyszczeć sa­ma chciała, tak się rozpychała, że z nieba słońce i księżyc zepchała. A kiedy su­mienie ug­ryzło Niebogę, przep­raszała nis­ko chyląc głowę. W złości o swo­je wdzięki się przewróciła i cały blask straciła. Te­raz na in­nym niebie świętą grywa i myśli Niebo­ga, że będzie szczęśli­wa.Myśli zdradzają na­job­rzyd­li­wiej. Myśli mają nad na­mi władzę. Myśli kradną nasze naj­skryt­sze zakątki umysłu. Myśli tworzą to, co chcieli­byśmy zro­bić, ale nie wypada.W życiu każdego prawidłowo rozwiniętego chłopca przychodzi taki czas, gdy nawiedza go szalone pragnienie udania się gdziekolwiek w poszukiwaniu ukrytych skarbów.Gdzie są te słowa wy­powiada­ne z miłości, a nie ze złości ?!