Człowiek wchodzi w głąb siebie samego, zwraca się ku sobie, sobą się staje w bólu.


człowiek-wchodzi-w-głąb-siebie-samego-zwraca-ę-ku-sobie-sobą-ę-staje-w-bólu
miguel de unamunoczłowiekwchodzigłąbsiebiesamegozwracasiękusobiesobąstajebóluczłowiek wchodziwchodzi ww głąbgłąb siebiesiebie samegozwraca sięsię kuku sobiesobą sięsię stajestaje ww bóluczłowiek wchodzi wwchodzi w głąbw głąb siebiegłąb siebie samegozwraca się kusię ku sobiesobą się stajesię staje wstaje w bóluczłowiek wchodzi w głąbwchodzi w głąb siebiew głąb siebie samegozwraca się ku sobiesobą się staje wsię staje w bóluczłowiek wchodzi w głąb siebiewchodzi w głąb siebie samegosobą się staje w bólu

Ten, kto ma odwagę sądzić samego siebie, staje się coraz lepszy.Ten kto ma odwagę sądzić samego siebie, staje się coraz lepszy.Jeśli człowiek potrafi odnaleźć samego siebie zapewnia sobie godną siedzibę do końca swoich dni.Człowiek wybiera samotność jedynie wtedy, gdy jest w zupełnej harmonii z samym sobą, albo też gdy czuje, że wszyscy ludzie są mu tak obcy, że nawet w tłumie, nawet wśród bliskich czuje się w głębi duszy samotny, zdany na samego siebie.Człowiek winien sam siebie upominać, nie nienawidzić. Nienawiść do samego siebie to egocentryzm. A nie znosić swoich ułomności to żądza wyniesienia się i przodowania.Jeśli sens życia staje się czymś wątpliwym, a stosunek człowieka do innych ludzi i do siebie samego nie zapewnia mu bezpieczeństwa, wtedy sława jest jednym ze środków uciszenia jego wątpliwości.