Człowiek wol­ny idzie do Nieba tą drogą, która mu się podoba.


człowiek-wol­ny-idzie-do nieba-tą drogą-która-mu ę-podoba
mybigdreamsczłowiekwol­nyidziedo niebatą drogąktóramu siępodobaczłowiek wol­nywol­ny idzieidzie do niebado nieba tą drogąktóra mu sięmu się podobaczłowiek wol­ny idziewol­ny idzie do niebaidzie do nieba tą drogąktóra mu się podobaczłowiek wol­ny idzie do niebawol­ny idzie do nieba tą drogączłowiek wol­ny idzie do nieba tą drogą

Człowiek wol­ny idzie do nieba taką drogą, ja­ka mu się podoba.Człowiek wolny idzie do nieba taką drogą, jaka mu się podoba.Człowiek Boży musi chodzić po ziemi, bo przez ziemię idzie się do nieba.Człowiek sukcesu idzie swoją drogą w swoim tempie.Słuszna droga idzie po linie, która nie jest rozpięta wysoko, ale tuż nad ziemią. Ludzie, zdaje się, więcej się o nią potykają, niż po niej chodzą.Którą drogą człowiek chce pójść, tą na­leży go prowadzić.