Człowiek wol­ny idzie do Nieba tą drogą, która mu się podoba.


człowiek-wol­ny-idzie-do nieba-tą drogą-która-mu ę-podoba
mybigdreamsczłowiekwol­nyidziedo niebatą drogąktóramu siępodobaczłowiek wol­nywol­ny idzieidzie do niebado nieba tą drogąktóra mu sięmu się podobaczłowiek wol­ny idziewol­ny idzie do niebaidzie do nieba tą drogąktóra mu się podobaczłowiek wol­ny idzie do niebawol­ny idzie do nieba tą drogączłowiek wol­ny idzie do nieba tą drogą

Człowiek wolny idzie do nieba taką drogą, jaka mu się podoba. -Wolter
człowiek-wolny-idzie-do-nieba-taką-drogą-jaka-mu-ę-podoba
Człowiek Boży musi chodzić po ziemi, bo przez ziemię idzie się do nieba. -Stefan Wyszyński kard
człowiek-boży-musi-chodzić-po-ziemi-bo-przez-ziemię-idzie-ę-do-nieba
Człowiek sukcesu idzie swoją drogą w swoim tempie. -Łukasz Kacprowicz
człowiek-sukcesu-idzie-swoją-drogą-w-swoim-tempie
Słuszna droga idzie po linie, która nie jest rozpięta wysoko, ale tuż nad ziemią. Ludzie, zdaje się, więcej się o nią potykają, niż po niej chodzą. -Franz Kafka
słuszna-droga-idzie-po-linie-która-nie-jest-rozpię-wysoko-ale-ż-nad-ziemią-ludzie-zdaje-ę-więcej-ę-o-ą-potykają-ż-po-niej-chodzą
Którą drogą człowiek chce pójść, tą na­leży go prowadzić. -Talmud
którą-drogą-człowiek-chce-pójść-tą na­ży-go prowadzić