Człowiek wol­ny idzie do nieba taką drogą, ja­ka mu się podoba.


człowiek-wol­ny-idzie-do nieba-taką-drogą-ja­ka-mu ę-podoba
françois-marie arouet de voltaire (wolter)człowiekwol­nyidziedo niebatakądrogąja­kamu siępodobaczłowiek wol­nywol­ny idzieidzie do niebado nieba takątaką drogąja­ka mu sięmu się podobaczłowiek wol­ny idziewol­ny idzie do niebaidzie do nieba takądo nieba taką drogąja­ka mu się podobaczłowiek wol­ny idzie do niebawol­ny idzie do nieba takąidzie do nieba taką drogączłowiek wol­ny idzie do nieba takąwol­ny idzie do nieba taką drogą

Człowiek wolny idzie do nieba taką drogą, jaka mu się podoba. -Wolter
człowiek-wolny-idzie-do-nieba-taką-drogą-jaka-mu-ę-podoba
Człowiek wol­ny idzie do Nieba tą drogą, która mu się podoba. -MyBigDreams
człowiek-wol­ny-idzie-do nieba-tą drogą-która-mu ę-podoba
Człowiek Boży musi chodzić po ziemi, bo przez ziemię idzie się do nieba. -Stefan Wyszyński kard
człowiek-boży-musi-chodzić-po-ziemi-bo-przez-ziemię-idzie-ę-do-nieba
Człowiek sukcesu idzie swoją drogą w swoim tempie. -Łukasz Kacprowicz
człowiek-sukcesu-idzie-swoją-drogą-w-swoim-tempie
W śmierci idzie się tą drogą bez powodu - na zawsze. -Georges Bataille
w-śmierci-idzie-ę-tą-drogą-bez-powodu-na-zawsze
Co to jest miłość ? To spacer podczas bardzo drobniutkiego deszczu. Człowiek idzie, idzie i dopiero po pewnym czasie orientuje się, że przemókł do głebi serca. -Anonim
co-to-jest-miłość-to-spacer-podczas-bardzo-drobniutkiego-deszczu-człowiek-idzie-idzie-i-dopiero-po-pewnym-czasie-orientuje-ę-że-przemókł-do