Człowiek wol­ny idzie do nieba taką drogą, ja­ka mu się podoba.


człowiek-wol­ny-idzie-do nieba-taką-drogą-ja­ka-mu ę-podoba
françois-marie arouet de voltaire (wolter)człowiekwol­nyidziedo niebatakądrogąja­kamu siępodobaczłowiek wol­nywol­ny idzieidzie do niebado nieba takątaką drogąja­ka mu sięmu się podobaczłowiek wol­ny idziewol­ny idzie do niebaidzie do nieba takądo nieba taką drogąja­ka mu się podobaczłowiek wol­ny idzie do niebawol­ny idzie do nieba takąidzie do nieba taką drogączłowiek wol­ny idzie do nieba takąwol­ny idzie do nieba taką drogą

Człowiek wolny idzie do nieba taką drogą, jaka mu się podoba.Człowiek wol­ny idzie do Nieba tą drogą, która mu się podoba.Człowiek Boży musi chodzić po ziemi, bo przez ziemię idzie się do nieba.Człowiek sukcesu idzie swoją drogą w swoim tempie.W śmierci idzie się tą drogą bez powodu - na zawsze.Co to jest miłość ? To spacer podczas bardzo drobniutkiego deszczu. Człowiek idzie, idzie i dopiero po pewnym czasie orientuje się, że przemókł do głebi serca.