Człowiek woli patrzeć przez dziurkę od klucza niż przez lunetę.


człowiek-woli-patrzeć-przez-dziurkę-od-klucza-ż-przez-lunetę
karl farkasczłowiekwolipatrzećprzezdziurkęodkluczaniżlunetęczłowiek woliwoli patrzećpatrzeć przezprzez dziurkędziurkę odod kluczaklucza niżniż przezprzez lunetęczłowiek woli patrzećwoli patrzeć przezpatrzeć przez dziurkęprzez dziurkę oddziurkę od kluczaod klucza niżklucza niż przezniż przez lunetęczłowiek woli patrzeć przezwoli patrzeć przez dziurkępatrzeć przez dziurkę odprzez dziurkę od kluczadziurkę od klucza niżod klucza niż przezklucza niż przez lunetęczłowiek woli patrzeć przez dziurkęwoli patrzeć przez dziurkę odpatrzeć przez dziurkę od kluczaprzez dziurkę od klucza niżdziurkę od klucza niż przezod klucza niż przez lunetę

Pat­rząc przez dziurkę od klucza można zo­baczyć prawdę, której później ciężko będzie spoj­rzeć pros­to w oczy. Z cyk­lu po­wieści
pat­rząc-przez-dziurkę-od klucza-można-zo­baczyć-prawdę-której później-ężko-będzie-spoj­rzeć-pros­to-w oczy-z-cyk­lu-po­wieś
Opis lub obraz nagości skąpanej w słońcu i powietrzu nie jest pornografią. Natomiast jest nią podpatrywanie nagości przez dziurkę od klucza. -Henryk Sienkiewicz
opis-lub-obraz-nagoś-skąpanej-w-słońcu-i-powietrzu-nie-jest-pornografią-natomiast-jest-ą-podpatrywanie-nagoś-przez-dziurkę-od-klucza
Jeśli za­mykasz za sobą drzwi przeszłości, nie za­bieraj za­pachu ze sobą. Jeśli już je zam­knąłeś, nie zaglądaj przez dziurkę od klucza. -mechaa
jeśli-za­mykasz-za sobą-drzwi-przeszłoś-nie za­bieraj-za­pachu-ze sobą-jeśli-już- zam­knąłeś-nie zaglądaj-przez-dziurkę
Dobry człowiek woli sam cierpieć, niż na cierpienia drugich patrzeć. -Piotr Skarga
dobry-człowiek-woli-sam-cierpieć-ż-na-cierpienia-drugich-patrzeć
Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi -Jan Paweł II
człowiek-jest-wielki-nie-przez-to-co-posiada-lecz-przez-to-kim-jest-nie-przez-to-co-lecz-przez-to-czym-dzieli-ę-z-innymi