Człowiek wolny idzie do nieba taką drogą, jaka mu się podoba.


człowiek-wolny-idzie-do-nieba-taką-drogą-jaka-mu-ę-podoba
wolterczłowiekwolnyidziedoniebatakądrogąjakamusiępodobaczłowiek wolnywolny idzieidzie dodo niebanieba takątaką drogąjaka mumu sięsię podobaczłowiek wolny idziewolny idzie doidzie do niebado nieba takąnieba taką drogąjaka mu sięmu się podobaczłowiek wolny idzie dowolny idzie do niebaidzie do nieba takądo nieba taką drogąjaka mu się podobaczłowiek wolny idzie do niebawolny idzie do nieba takąidzie do nieba taką drogą

Człowiek wol­ny idzie do nieba taką drogą, ja­ka mu się podoba.Człowiek wol­ny idzie do Nieba tą drogą, która mu się podoba.Żaden mężczyzna nie jest zainteresowany kobietą taką, jaką ona jest, ale taką, jaką ją sobie wyobraża.Człowiek Boży musi chodzić po ziemi, bo przez ziemię idzie się do nieba.Człowiek sukcesu idzie swoją drogą w swoim tempie.Sprawa kobiet to sprawa wyobraźni. Żaden mężczyzna nie jest zainteresowany kobietą taką, jaką ona jest, ale taką, jaką ją sobie wyobraża.