Człowiek wygrywa życie, jeśli pragnie tego, czego może dokonać i dokonuje tego, czego pragnie.


człowiek-wygrywa-życie-śli-pragnie-tego-czego-może-dokonać-i-dokonuje-tego-czego-pragnie
dariusz skraskowskiczłowiekwygryważyciejeślipragnietegoczegomożedokonaćdokonujepragnieczłowiek wygrywawygrywa życiejeśli pragniepragnie tegoczego możemoże dokonaćdokonać ii dokonujedokonuje tegoczego pragnieczłowiek wygrywa życiejeśli pragnie tegoczego może dokonaćmoże dokonać idokonać i dokonujei dokonuje tegoczego może dokonać imoże dokonać i dokonujedokonać i dokonuje tegoczego może dokonać i dokonujemoże dokonać i dokonuje tego

Ten jest całkowicie wolny, który pragnie tego, co jest w stanie osiągnąć i osiąga to, czego pragnie.Oceniamy się zwykle na podstawie tego, czego chcielibyśmy dokonać, ale inni oceniają nas zgodnie z tym, czego naprawdę dokonaliśmy.Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił, tego czego się pragnie.. . . nikt nie może stracić z oczu tego, czego pragnie. Nawet kiedy przychodzą chwile, gdy zdaje się, że cały świat i inni są silniejsi. Sekret tkwi w tym, by się nie poddać.Uważam, że najrozkoszniejsza wolność, jaką cieszy się człowiek na Ziemi, polega na tym, że może żyć, jeśli tylko tego pragnie, nie potrzebując pracować.Nikomu nie wolno drżeć przed nieznanym, gdyż każdy jest w stanie zdobyć to czego pragnie i czego mu potrzeba.