Człowiek wykształcony i nieuk tak różnią się od siebie, jak żywy i martwy.


człowiek-wykształcony-i-nieuk-tak-różą-ę-od-siebie-jak-żywy-i-martwy
arystotelesczłowiekwykształconynieuktakróżniąsięodsiebiejakżywymartwyczłowiek wykształconywykształcony ii nieuknieuk taktak różniąróżnią sięsię odod siebiejak żywyżywy ii martwyczłowiek wykształcony iwykształcony i nieuki nieuk taknieuk tak różniątak różnią sięróżnią się odsię od siebiejak żywy iżywy i martwyczłowiek wykształcony i nieukwykształcony i nieuk taki nieuk tak różniąnieuk tak różnią siętak różnią się odróżnią się od siebiejak żywy i martwyczłowiek wykształcony i nieuk takwykształcony i nieuk tak różniąi nieuk tak różnią sięnieuk tak różnią się odtak różnią się od siebie

Człowiek
człowiek-wykształconyjest-to-człowiek-zewsząd-od-istoty-rzeczy-oddzielony-mgłą-i-chmurami-cudzych-pojęć-tak-nieraz-gęstymi-że-ani-jeden
I myślałem, że jestem żywy po to jedynie, aby lepiej wiedzieć, że jestem martwy. -Georges Bataille
i-myśłem-że-jestem-żywy-po-to-jedynie-aby-lepiej-wiedzieć-że-jestem-martwy
Podobnie jak twarze ludzi są różne, tak samo różnią się ich myśli i poglądy. -Majmonides
podobnie-jak-twarze-ludzi-są-różne-tak-samo-różą-ę-ich-myśli-i-poglądy
Intelektualista to człowiek wykształcony ponad możliwości swojej inteligencji. -Anonim
intelektualista-to-człowiek-wykształcony-ponad-możliwoś-swojej-inteligencji