Człowiek wzbija się ponad rzeczy ziemskie dwoma skrzydłami: prostotą i czystością.


człowiek-wzbija-ę-ponad-rzeczy-ziemskie-dwoma-skrzydłami-prostotą-i-czystośą
tomasz kempisczłowiekwzbijasięponadrzeczyziemskiedwomaskrzydłamiprostotączystościączłowiek wzbijawzbija sięsię ponadponad rzeczyrzeczy ziemskieziemskie dwomadwoma skrzydłamiprostotą ii czystościączłowiek wzbija sięwzbija się ponadsię ponad rzeczyponad rzeczy ziemskierzeczy ziemskie dwomaziemskie dwoma skrzydłamiprostotą i czystościączłowiek wzbija się ponadwzbija się ponad rzeczysię ponad rzeczy ziemskieponad rzeczy ziemskie dwomarzeczy ziemskie dwoma skrzydłamiczłowiek wzbija się ponad rzeczywzbija się ponad rzeczy ziemskiesię ponad rzeczy ziemskie dwomaponad rzeczy ziemskie dwoma skrzydłami

Między czystością a zmysłowością niekoniecznie musi istnieć sprzeczność. Każde dobre małżeństwo, każdy prawdziwy poryw serc wznosi się ponad tę sprzeczność. -Friedrich Nietzsche
między-czystośą-a-zmysłowośą-niekoniecznie-musi-istnieć-sprzeczność-każde-dobre-łżeństwo-każdy-prawdziwy-poryw-serc-wznosi-ę-ponad-tę
Jeśli musisz wybrać między czystością ciała a czystością duszy, pamiętaj że jedno nie wyklucza drugiego. -Winston Groom
jeśli-musisz-wybrać-między-czystośą-ciała-a-czystośą-duszy-pamiętaj-że-jedno-nie-wyklucza-drugiego
Człek na jedno oko ślepy, więcej widzi niż ci, którzy patrzą dwoma, bo oni widzą dwoma jedno oko u niego, a on u nich jednym dwa. -Alojzy Żółkowski
człek-na-jedno-oko-ślepy-więcej-widzi-ż-którzy-patrzą-dwoma-bo-oni-widzą-dwoma-jedno-oko-u-niego-a-on-u-nich-jednym-dwa
Wszelka miłość na ziemi rodzi się, żyje i umiera lub wzbija do nieśmiertelności wedle tych samych praw. -Stendhal
wszelka-miłość-na-ziemi-rodzi-ę-żyje-i-umiera-lub-wzbija-do-nieśmiertelnoś-wedle-tych-samych-praw
Ponad wszystkie wasze uroki, Ty! Poezjo, i ty Wymowo, Jeden - wiecznie będzie wysoki: Odpowiednie dać rzeczy - słowo! -Cyprian Kamil Norwid
ponad-wszystkie-wasze-uroki-ty-poezjo-i-ty-wymowo-jeden-wiecznie-będzie-wysoki-odpowiednie-dać-rzeczy-słowo