Człowiek z talentem jest biedny. Trzeba mu pomóc.


człowiek-z-talentem-jest-biedny-trzeba-mu-pomóc
anonimczłowiektalentemjestbiednytrzebamupomócczłowiek zz talentemtalentem jestjest biednytrzeba mumu pomócczłowiek z talentemz talentem jesttalentem jest biednytrzeba mu pomócczłowiek z talentem jestz talentem jest biednyczłowiek z talentem jest biedny

Człowiek może być biedny, ale dopóki ma cel i usiłuje go osiągnąć – jest pięknyCzłowiek jest biedny i słaby, i nic zupełnie nie znaczy. Płynie się tygodniami i tygodniami człowiek się dręczy. Potem jest port i wszystko, czego człowiek pragnął, okazuje się po prostu śmieszne, okazuje się, że i bez tego można żyć doskonale. A potem znów się płynie.Nie tak bardzo potrzebna jest pomoc przyjaciół, ile wiara w ich pomoc.Dzięki miłości biedny jest bogaty. Z braku miłości bogaty jest biedny.To za mało pomóc słabemu - trzeba go jeszcze podeprzeć.Ge­niusz w grun­cie rzeczy jest tyl­ko za­haro­wanym talentem.