Człowiek zdolny jest do czynów przekształcających wyobraźnię. Jego umysł wytycza szlaki przez Galaktykę Absurdu.


człowiek-zdolny-jest-do-czynów-przekształcających-wyobraźę-jego-umysł-wytycza-szlaki-przez-galaktykę-absurdu
rene charczłowiekzdolnyjestdoczynówprzekształcającychwyobraźnięjegoumysłwytyczaszlakiprzezgalaktykęabsurduczłowiek zdolnyzdolny jestjest dodo czynówczynów przekształcającychprzekształcających wyobraźnięjego umysłumysł wytyczawytycza szlakiszlaki przezprzez galaktykęgalaktykę absurduczłowiek zdolny jestzdolny jest dojest do czynówdo czynów przekształcającychczynów przekształcających wyobraźnięjego umysł wytyczaumysł wytycza szlakiwytycza szlaki przezszlaki przez galaktykęprzez galaktykę absurduczłowiek zdolny jest dozdolny jest do czynówjest do czynów przekształcającychdo czynów przekształcających wyobraźnięjego umysł wytycza szlakiumysł wytycza szlaki przezwytycza szlaki przez galaktykęszlaki przez galaktykę absurduczłowiek zdolny jest do czynówzdolny jest do czynów przekształcającychjest do czynów przekształcających wyobraźnięjego umysł wytycza szlaki przezumysł wytycza szlaki przez galaktykęwytycza szlaki przez galaktykę absurdu

Człowiek dopiero wtedy wyznaje Bogu miłość, gdy zdolny jest wyznać, że wszystko dotąd w jego życiu było brakiem miłości.Tylko ten, kto kocha, jest silny i zdolny do wszystkich dobrych czynów, których świat potrzebuje.Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób Jak partaczem w medycynie jest ten, kto nie potrafi leczyć choroby inaczej niż przez wywołanie drugiej, jeszcze gorszej choroby, tak i człowiek, który nie umie poprawić warunków bytu w inny sposób aniżeli przez pozbawienie obywateli wygód życiowych, powinien by przyznać się, że nie jest zdolny do rządzenia ludźmi wolnymi.A.L.: W swoim pisarstwie dochodzisz od absurdu do prawdy. J.G.: Albo od prawdy do absurdu.Mężczyzna zdolny jest do zazdrości nawet wobec kamienia, który jego znudzona partnerka wyróżniła jako szczególnie piękny.