Człowiek ze wsi ma życie zapewne cięższe niż człowiek z miasta, ale za to żyje pełnią życia. Nie robi wciąż dzień w dzień tego samego.


człowiek-ze-wsi-życie-zapewne-ęższe-ż-człowiek-z-miasta-ale-za-to-żyje-pełą-życia-nie-robi-wciąż-dzień-w-dzień-tego-samego
aleksander flemingczłowiekzewsiżyciezapewnecięższeniżczłowiekmiastaalezatożyjepełniążycianierobiwciążdzieńtegosamegoczłowiek zeze wsiwsi mama życieżycie zapewnezapewne cięższecięższe niżniż człowiekczłowiek zz miastaale zażyje pełniąpełnią życianie robirobi wciążwciąż dzieńdzień ww dzieńdzień tegotego samegoczłowiek ze wsize wsi mawsi ma życiema życie zapewneżycie zapewne cięższezapewne cięższe niżcięższe niż człowiekniż człowiek zczłowiek z miastaza to żyjeżyje pełnią życianie robi wciążrobi wciąż dzieńwciąż dzień wdzień w dzieńw dzień tegodzień tego samegoczłowiek ze wsi maze wsi ma życiewsi ma życie zapewnema życie zapewne cięższeżycie zapewne cięższe niżzapewne cięższe niż człowiekcięższe niż człowiek zniż człowiek z miastaale za to żyjeza to żyje pełniąnie robi wciąż dzieńrobi wciąż dzień wwciąż dzień w dzieńdzień w dzień tegow dzień tego samegoczłowiek ze wsi ma życieze wsi ma życie zapewnewsi ma życie zapewne cięższema życie zapewne cięższe niżżycie zapewne cięższe niż człowiekzapewne cięższe niż człowiek zcięższe niż człowiek z miastaale za to żyje pełniąza to żyje pełnią życianie robi wciąż dzień wrobi wciąż dzień w dzieńwciąż dzień w dzień tegodzień w dzień tego samego

Zadowolony człowiek nic nie robi, jest leniwy, wycofuje się z czynnego życia, zanim cokolwiek zaczął. Zadowolony człowiek robi wciąż to samo jak urzędnik. -Matylda Canetti
zadowolony-człowiek-nic-nie-robi-jest-leniwy-wycofuje-ę-z-czynnego-życia-zanim-cokolwiek-zaczął-zadowolony-człowiek-robi-wciąż-to-samo-jak
Marzeniem współczesnego człowieka jest przenieść się ze wsi do miasta po to, by później móc przesiedlić się z miasta na wieś. -Alec Guiness
marzeniem-współczesnego-człowieka-jest-przenieść-ę-ze-wsi-do-miasta-po-to-by-później-móc-przesiedlić-ę-z-miasta-na-wieś
Jeżeli chcesz poznać dno tego, jakiś człowiek myśli, musisz się odnieść do tego, co on robi, a nie co mówi. -Anonim
jeżeli-chcesz-poznać-dno-tego-jakiś-człowiek-myśli-musisz-ę-odnieść-do-tego-co-on-robi-a-nie-co-mówi