Człowiek, zgodnie ze swoją wewnętrzną naturą, jest stworzeniem, które nie tylko pracuje i myśli, ale także śpiewa, tańczy, modli się, opowiada historie i świętuje.


człowiek-zgodnie-ze-swoją-wewnętrzną-naturą-jest-stworzeniem-które-nie-tylko-pracuje-i-myśli-ale-także-śpiewa-ńczy-modli-ę-opowiada
harvey coxczłowiekzgodniezeswojąwewnętrznąnaturąjeststworzeniemktórenietylkopracujemyślialetakżeśpiewatańczymodlisięopowiadahistorieświętujezgodnie zeze swojąswoją wewnętrznąwewnętrzną naturąjest stworzeniemktóre nienie tylkotylko pracujepracuje ii myśliale takżetakże śpiewamodli sięopowiada historiehistorie ii świętujezgodnie ze swojąze swoją wewnętrznąswoją wewnętrzną naturąktóre nie tylkonie tylko pracujetylko pracuje ipracuje i myśliale także śpiewaopowiada historie ihistorie i świętuje

Natura ludzka nie jest maszyną postawioną do wykonywania wyznaczonej pracy, lecz drzewem, które rośnie i rozwija się zgodnie z dążeniem sił wewnętrznych, które czynią ją żywą istotą.Człowiek zawsze nosi z sobą całą swą historię, a także historię ludzkości.Być wolnym nie może oznaczać nic innego, jak móc pójść niewolniczo za swoją wewnętrzną naturą.Człowiek jest jedynym stworzeniem, które nie godzi się być tym, czym jestDyscypliny trzeba szukać w swobodzie, nie zaś w formułkach jakiejkolwiek filozofii, przeważnie zwodniczej i dobrej dla słabych. Nie słuchać niczyich rad, chyba tylko wiatru co wieje i opowiada historię świata.Człowiek nie ma natury, ma tylko... historię.