Człowiek zjawia się bez nienawiści, a odchodzi bez miłości.


człowiek-zjawia-ę-bez-nienawiś-a-odchodzi-bez-miłoś
anna krzyżanowskaczłowiekzjawiasiębeznienawiściodchodzimiłościczłowiek zjawiazjawia sięsię bezbez nienawiściodchodzi bezbez miłościczłowiek zjawia sięzjawia się bezsię bez nienawiścia odchodzi bezodchodzi bez miłościczłowiek zjawia się bezzjawia się bez nienawiścia odchodzi bez miłościczłowiek zjawia się bez nienawiści

Bez miłości prawdy nie ma nienawiści kłamstwa. -Ante Dukic
bez-miłoś-prawdy-nie-nienawiś-kłamstwa
Człowiek jeśli zamierza żyć bez życia i kochać bez miłości, jest szaleńcem. -Michel Quoist
człowiek-śli-zamierza-żyć-bez-życia-i-kochać-bez-miłoś-jest-szaleńcem
Nie ma wiary bez miłości. Wiara bez miłości przeobraża się w jakieś wierzenia. -Gabriel Marcel
nie-wiary-bez-miłoś-wiara-bez-miłoś-przeobraża-ę-w-jakieś-wierzenia
człowiek-może-żyć-około-czterdziestu-dni-bez-jedzenia-trzy-dni-bez-picia-osiem-minut-bez-powietrza-ale-tylko-jedną-sekundę-bez-nadziei
Człowiek bez cnoty, uroda bez serca, serce bez siły - za nic nie stoją. -Jan Żabczyc
człowiek-bez-cnoty-uroda-bez-serca-serce-bez-ły-za-nic-nie-stoją