Człowiek zrobił pewien użytek ze swej inteligencji - wynalazł głupotę.


człowiek-zrobił-pewien-użytek-ze-swej-inteligencji-wynalazł-głupotę
remy de gourmontczłowiekzrobiłpewienużytekzeswejinteligencjiwynalazłgłupotęczłowiek zrobiłzrobił pewienpewien użytekużytek zeze swejswej inteligencjiinteligencjiwynalazłwynalazł głupotęczłowiek zrobił pewienzrobił pewien użytekpewien użytek zeużytek ze swejze swej inteligencjiswej inteligencjiwynalazł głupotęczłowiek zrobił pewien użytekzrobił pewien użytek zepewien użytek ze swejużytek ze swej inteligencjize swej inteligencjiczłowiek zrobił pewien użytek zezrobił pewien użytek ze swejpewien użytek ze swej inteligencjiużytek ze swej inteligencji

Intelektualista to człowiek wykształcony ponad możliwości swojej inteligencji.Bóg nie może być wszędzie, dlatego wynalazł matkę.Każdy człowiek, którego spotykam, jest ode mnie w pewien sposób lepszy. Tak postrzegam ludzi.Pokora jest łatwiejsza dla tego, który w życiu coś zrobił, niż dla tego, który nie zrobił nic.Nie ma takiej absurdalnej rzeczy, której by człowiek nie zrobił, próbując nadać życiu jakiś sens.Ludzie sądzą, że zrobili dość nie zabijając nikogo. W rzeczywistości żaden człowiek nie może umierać w spokoju jeśli nie zrobił wszystkiego co trzeba, aby inni żyli.