Człowiek zużywa dziś na wszystko mniej czasu i więcej pieniędzy, i właśnie to nazywa się u nas postępem.


człowiek-zużywa-dziś-na-wszystko-mniej-czasu-i-więcej-pieniędzy-i-właśnie-to-nazywa-ę-u-nas-postępem
frank sinatraczłowiekzużywadziśnawszystkomniejczasuwięcejpieniędzywłaśnietonazywasięnaspostępemczłowiek zużywazużywa dziśdziś nana wszystkowszystko mniejmniej czasuczasu ii więcejwięcej pieniędzyi właśnienazywa sięu nasnas postępemczłowiek zużywa dziśzużywa dziś nadziś na wszystkona wszystko mniejwszystko mniej czasumniej czasu iczasu i więceji więcej pieniędzywłaśnie to nazywanazywa się usię u nasu nas postępemczłowiek zużywa dziś nazużywa dziś na wszystkodziś na wszystko mniejna wszystko mniej czasuwszystko mniej czasu imniej czasu i więcejczasu i więcej pieniędzyi właśnie to nazywawłaśnie to nazywa sięnazywa się u nassię u nas postępemczłowiek zużywa dziś na wszystkozużywa dziś na wszystko mniejdziś na wszystko mniej czasuna wszystko mniej czasu iwszystko mniej czasu i więcejmniej czasu i więcej pieniędzyi właśnie to nazywa sięwłaśnie to nazywa się unazywa się u nas postępem

Człowiek zużywa dziś na wszys­tko mniej cza­su i więcej pieniędzy, i właśnie to na­zywa się u nas postępem.Im więcej ma się pieniędzy, tym więcej poznaje się ludzi, z którymi nic nas nie łączy prócz pieniędzy.Im więcej ma się pieniędzy, tym więcej poz­na­je się ludzi, z który­mi nic nas nie łączy prócz pięniędzy.Czas jest wartościowszy od pieniędzy. Możesz dostać więcej pieniędzy, ale nie możesz dostać więcej czasu.Człowiek myślący nie zużywa nigdy więcej światła, chleba i myśli niż trzeba.Gdy­by bud­dyzm za­pano­wał na Zachodzie, większość z nas ro­biłaby dokład­nie to sa­mo, co dziś, ty­le że byłoby w tym więcej za­bawy i mniej poczu­cia winy.