Człowieka należy oceniać nie po słowach, lecz po czynach.


człowieka-należy-oceniać-nie-po-słowach-lecz-po-czynach
teofrastczłowiekanależyoceniaćnieposłowachleczczynachczłowieka należynależy oceniaćoceniać nienie popo słowachlecz popo czynachczłowieka należy oceniaćnależy oceniać nieoceniać nie ponie po słowachlecz po czynachczłowieka należy oceniać nienależy oceniać nie pooceniać nie po słowachczłowieka należy oceniać nie ponależy oceniać nie po słowach

Człowieka na­leży oce­niać nie po słowach, lecz po czynach.Ryzyka nie należy oceniać w kategoriach prawdopodobieństwa sukcesu, lecz w kategorii wartości celu.Człowiek jest nie tylko tym, czym się wykazuje w swoich czynach i słowach, lecz również tym, o czym marzy w swoich tęsknotach.Człowieka należy oceniać po tym, co w nim najlepsze: jak ciężko pracuje, jak wierny jest swoim poglądom i jak bardzo kocha swoje dzieci.Póki ludzie nie będą dążyli do jedności z Bogiem w słowach i czynach, póty istnieć będzie niebezpieczeństwo niezrozumienia Pisma Świętego nawet dla najbardziej wykształconych.Nie wyrażaj małej rzeczy w wielu słowach, lecz rzecz wielką w niewielu.