Człowiekiem szczęśli­wym jest ten, kto zdo­był swe szczęście.


człowiekiem-szczęśli­wym-jest ten-kto-zdo­był-swe-szczęście
eugene delacroixczłowiekiemszczęśli­wymjest tenktozdo­byłsweszczęścieczłowiekiem szczęśli­wymszczęśli­wym jest tenkto zdo­byłzdo­był sweswe szczęścieczłowiekiem szczęśli­wym jest tenkto zdo­był swezdo­był swe szczęściekto zdo­był swe szczęście

Szczęśli­wym jest człowiek, który z przeszłości swej pa­mięta to tyl­ko, co dało mu za­dowo­lenie. Nie­szczęśli­wym zaś ten, co no­si w pa­mięci wyłącznie nieszczęścia.Człowiekiem szczęśliwym jest ten, który zdobył swe szczęście.Szczęśli­wym jest ten, kto przy zachodzie słońca cie­szy się wschodzący­mi gwiazdami.Szczęśli­wym w miłości jest ten, co się łudzi.Odważny jest nie tylko ten kto wycięża swych wrogów, ale i ten, kto prewycięża swe namiętności.Ten, kto zwycięża innych ludzi, jest tylko silny. Ten, kto zwycięstwo nad sobą samym odnosi, jest człowiekiem potężnym.