Człowiekowi godzi się starać tylko o taką wiedzę, która jest na miarę jego zdolności.


człowiekowi-godzi-ę-starać-tylko-o-taką-wiedzę-która-jest-na-miarę-jego-zdolnoś
arystotelesczłowiekowigodzisięstaraćtylkotakąwiedzęktórajestnamiaręjegozdolnościczłowiekowi godzigodzi sięsię staraćstarać tylkotylko oo takątaką wiedzęktóra jestjest nana miaręmiarę jegojego zdolnościczłowiekowi godzi sięgodzi się staraćsię starać tylkostarać tylko otylko o takąo taką wiedzęktóra jest najest na miaręna miarę jegomiarę jego zdolnościczłowiekowi godzi się staraćgodzi się starać tylkosię starać tylko ostarać tylko o takątylko o taką wiedzęktóra jest na miaręjest na miarę jegona miarę jego zdolnościczłowiekowi godzi się starać tylkogodzi się starać tylko osię starać tylko o takąstarać tylko o taką wiedzęktóra jest na miarę jegojest na miarę jego zdolności

Człowieko­wi godzi się sta­rać tyl­ko o taką wiedzę, która jest na miarę je­go zdolności.W miarę upływu lat w skrytości ducha coraz bardziej tęskni za istotą, która by żyła tylko w jego cieniu. Za kobietką istniejącą tylko dla niego, myślącą tylko o nim.Miłość jest siłą, która nie narzuca się człowiekowi od zewnątrz, lecz rodzi się w jego wnętrzu, w jego sercu, jako jego najbardziej wewnętrzna własność.Mąż to taka osoba, która dzwoni do ciebie z biura, aby zapytać, jaki jest numer jego samochodu.Dajcie człowiekowi czystą, bezinteresowną wiedzę humanistyczną. A jeśli jest zdrowy na umyśle - będzie człowiekiem.Życie ludzkie jest jak gra w kości. Jeśli nam się nie dostała do rąk ta kość, którą chcemy, trzeba się starać jak najlepiej wyzyskać tę, która nam była sądzona przez los.