Człowiekowi godzi się starać tylko o taką wiedzę, która jest na miarę jego zdolności.


człowiekowi-godzi-ę-starać-tylko-o-taką-wiedzę-która-jest-na-miarę-jego-zdolnoś
arystotelesczłowiekowigodzisięstaraćtylkotakąwiedzęktórajestnamiaręjegozdolnościczłowiekowi godzigodzi sięsię staraćstarać tylkotylko oo takątaką wiedzęktóra jestjest nana miaręmiarę jegojego zdolnościczłowiekowi godzi sięgodzi się staraćsię starać tylkostarać tylko otylko o takąo taką wiedzęktóra jest najest na miaręna miarę jegomiarę jego zdolnościczłowiekowi godzi się staraćgodzi się starać tylkosię starać tylko ostarać tylko o takątylko o taką wiedzęktóra jest na miaręjest na miarę jegona miarę jego zdolnościczłowiekowi godzi się starać tylkogodzi się starać tylko osię starać tylko o takąstarać tylko o taką wiedzęktóra jest na miarę jegojest na miarę jego zdolności

Człowieko­wi godzi się sta­rać tyl­ko o taką wiedzę, która jest na miarę je­go zdolności. -Arystoteles
człowieko­wi-godzi ę-sta­rać-tyl­ko-o taką-wiedzę-która-jest na miarę-­go-zdolnoś
W miarę upływu lat w skrytości ducha coraz bardziej tęskni za istotą, która by żyła tylko w jego cieniu. Za kobietką istniejącą tylko dla niego, myślącą tylko o nim. -Anonim
w-miarę-upływu-lat-w-skrytoś-ducha-coraz-bardziej-tęskni-za-istotą-która-by-żyła-tylko-w-jego-cieniu-za-kobietką-istniejącą-tylko-dla
Miłość jest siłą, która nie narzuca się człowiekowi od zewnątrz, lecz rodzi się w jego wnętrzu, w jego sercu, jako jego najbardziej wewnętrzna własność. -Jan Paweł II
miłość-jest-łą-która-nie-narzuca-ę-człowiekowi-od-zewnątrz-lecz-rodzi-ę-w-jego-wnętrzu-w-jego-sercu-jako-jego-najbardziej-wewnętrzna
Mąż to taka osoba, która dzwoni do ciebie z biura, aby zapytać, jaki jest numer jego samochodu. -Anonim
mąż-to-taka-osoba-która-dzwoni-do-ciebie-z-biura-aby-zapytać-jaki-jest-numer-jego-samochodu
Dajcie człowiekowi czystą, bezinteresowną wiedzę humanistyczną. A jeśli jest zdrowy na umyśle - będzie człowiekiem. -Anna Kamieńska
dajcie-człowiekowi-czystą-bezinteresowną-wiedzę-humanistyczną-a-śli-jest-zdrowy-na-umyś-będzie-człowiekiem
Życie ludzkie jest jak gra w kości. Jeśli nam się nie dostała do rąk ta kość, którą chcemy, trzeba się starać jak najlepiej wyzyskać tę, która nam była sądzona przez los. -Terencjusz
Życie-ludzkie-jest-jak-gra-w-koś-jeśli-nam-ę-nie-dostała-do-rąk-kość-którą-chcemy-trzeba-ę-starać-jak-najlepiej-wyzyskać-tę-która-nam