Człowiekowi nie jest potrzebne używanie, człowiekowi potrzebna jest świadomość, że gdyby chciał, mógłby używać.


człowiekowi-nie-jest-potrzebne-używanie-człowiekowi-potrzebna-jest-świadomość-że-gdyby-chciał-mógłby-używać
stefan kisielewskiczłowiekowiniejestpotrzebneużywanieczłowiekowipotrzebnaświadomośćżegdybychciałmógłbyużywaćczłowiekowi nienie jestjest potrzebnepotrzebne używanieczłowiekowi potrzebnapotrzebna jestjest świadomośćże gdybygdyby chciałmógłby używaćczłowiekowi nie jestnie jest potrzebnejest potrzebne używanieczłowiekowi potrzebna jestpotrzebna jest świadomośćże gdyby chciałczłowiekowi nie jest potrzebnenie jest potrzebne używanieczłowiekowi potrzebna jest świadomośćczłowiekowi nie jest potrzebne używanie

Nic tak nie jest potrzebne młodemu człowiekowi, jak towarzystwo mądrej kobiety.Poklask częściej towarzyszy człowiekowi miernemu. Przyjemność sprawia ludziom darzyć pochwałą miernotę; jeszcze większą odmawiać jej człowiekowi wyższemu.Nawet gdybyś dał człowiekowi wszystkie wspaniałości świata, nic mu to nie pomoże, jeśli nie ma przyjaciela, któremu mógłby o tym powiedzieć.Wyobraźnia dana jest człowiekowi, by mu wynagrodzić to, czym nie jest, a poczucie humoru, by go pocieszyć, że jest, jaki jest.Człowiekowi, który niczego nie dokonał, trudno jest wierzyć na słowo.To człowiek jest człowiekowi najbardziej potrzebny do szczęścia.