Człowieku chciałbyś cofnąć czas? Się nie da za­pom­nij, nie raz Ci ktoś jeszcze Two­je błędy wypomni.


człowieku-chciałbyś-cofnąć-czas-się-nie da za­pom­nij-nie raz-ci ktoś-jeszcze-two­-błędy-wypomni
szajbussczłowiekuchciałbyścofnąćczassięnie da za­pom­nijnie razci ktośjeszczetwo­jebłędywypomniczłowieku chciałbyśchciałbyś cofnąćcofnąć czassię nie da za­pom­nijnie raz ci ktości ktoś jeszczejeszcze two­jetwo­je błędybłędy wypomniczłowieku chciałbyś cofnąćchciałbyś cofnąć czasnie raz ci ktoś jeszczeci ktoś jeszcze two­jejeszcze two­je błędytwo­je błędy wypomniczłowieku chciałbyś cofnąć czasnie raz ci ktoś jeszcze two­jeci ktoś jeszcze two­je błędyjeszcze two­je błędy wypomninie raz ci ktoś jeszcze two­je błędyci ktoś jeszcze two­je błędy wypomni

za­pom­nij- mówi­li-za­pom­niałam-przy­pom­nij-so­bie-powtarzali-ja-już-nie pamięłam-i-ja­ki-sens-słuchać-ludzi-Żaden- 
Młodości Bóg fol­gu­je, sta­rych błędy karze za­raz, bo mieli czas nau­czyć się. -Jan Twardowski
młodoś-bóg-fol­gu­-sta­rych-błędy-karze-za­raz-bo mieli-czas-nau­czyć-ę