Człowieku! Dlacze­go jes­teś ta­ki bezlitosny?? Mery 


człowieku-dlacze­go-jes­teś-­ki-bezlitosny-mery 
mery=]człowiekudlacze­gojes­teśta­kibezlitosnymery dlacze­go jes­teśjes­teś ta­kita­ki bezlitosnydlacze­go jes­teś ta­kijes­teś ta­ki bezlitosnydlacze­go jes­teś ta­ki bezlitosny

Myślisz, że jes­teś sil­ny bo masz siłe, władze? Jes­teś sil­ny bo kochasz... Jes­teś niez­niszczal­ny bo jes­teś kochany. -Duch_Sumienia
myślisz-że jes­teś-sil­ny-bo masz-łe-władze-jes­teś-sil­ny-bo kochasz-jes­teś niez­niszczal­ny-bo jes­teś-kochany
A jeżeli za­bijesz człowieka, jes­teś mor­dercą. Za­bijesz wielu, a jes­teś zdo­bywcą. Za­bij ich wszys­tkich – jes­teś bogiem!  -Dave Mustaine
a żeli-za­bijesz-człowieka-jes­teś-mor­dercą-za­bijesz wielu-a jes­teś-zdo­bywcą-za­bij ich-wszys­tkich- jes­teś-bogiem 
Jeśli jes­teś moim przy­jacielem to dlacze­go mnie okłamu­jesz ?  -Chemicals
jeśli-jes­teś-moim-przy­jacielem-to dlacze­go-mnie-okłamu­jesz-