Człowieku! Gdybyś wiedział, jaka twoja władza!


człowieku-gdybyś-wiedział-jaka-twoja-władza
adam mickiewiczczłowiekugdybyświedziałjakatwojawładzagdybyś wiedziałjaka twojatwoja władzajaka twoja władza

Gdybyś wiedział, co myślę o Tobie, gdybyś wiedział, co czuję do Ciebie, inaczej patrzyłbyś na mnie, inaczej byś patrzył na siebie.Opowiedz mi twoją przeszłość, a ja powiem ci, jaka będzie twoja przyszłość.Wolność jest władzą, jaką mamy nad samy sobą.Gdybyś prawdziwie oczy swe otworzył i widział, ujrzałbyś swój wizerunek we wszystkich wizerunkach. A gdybyś uszy swe otworzył i słuchał, usłyszałbyś głos swój we wszystkich głosach.Wszelka władza prowadzi do zepsucia, ale władza absolutna psuje absolutnie.Miłość po­win­na po­zos­tać fas­cy­nacją, zacza­rowa­niem, jeśli władza ko­biety ma trwać. Gdy zni­ka ta­jem­ni­ca, gi­nie władza.