Cza­sami Bo­li życie ,zdarza się , że lu­bię ten ból.


cza­sami-bo­li-życie-zdarza ę- że lu­bię-ten-ból
kubagocza­samibo­liżyciezdarza się że lu­biętenbólcza­sami bo­libo­li życie że lu­bię tenten bólcza­sami bo­li życie że lu­bię ten ból

Cza­sami zdarza się, że ra­dość mu­si zna­leźć ujście w pos­ta­ci łez. -Margit Sandemo
cza­sami-zdarza-ę-że ra­dość-mu­-zna­źć-ujście-w pos­­-łez
Cza­sami jes­teś owa­dem, a cza­sami szybą, o którą się on rozbija. -Mark Knopfler
cza­sami-jes­teś-owa­dem-a cza­sami-szybą-o którą ę-on rozbija
Przyz­naję to. Jes­teś sil­ny. Po­nieważ znasz ten sam ból sa­mot­ności co ja. Ból ten zaś spra­wia, że ludzie stają się silniejsi. -Sa­suke do Naruto. -Masashi Kishimoto
przyz­naję-to-jes­teś sil­ny-po­nieważ znasz-ten-sam-ból-­­noś-co ja-ból ten-zaś-spra­wia-że ludzie-stają ę-silniejsi
Je­sień cza­sami to małe nie­szczęścia Choć tka z sze­lestów złocis­te ko­bier­ce W wi­doku zmysłów złote­go dziewczęcia Je­sienią cza­sami sta­je mi … ser­ce i pika  -PraJaszczur
je­sień-cza­sami-to łe-nie­szczęścia-choć-tka-z sze­lestów-złocis­te-ko­bier­-w-wi­doku-zmysłów-złote­go-dziewczęcia-je­sienią
życie cza­sami jest przew­rotne , lu­bi chodzić włas­ny­mi ścieżka­mi , ale wiem tyl­ko jedno że życie i ja jes­teśmy po­wiąza­ni , dążymy do te­go sa­mego ... -Miśka19
życie-cza­sami-jest przew­rotne-lu­bi-chodzić-włas­ny­mi-ścieżka­mi-ale-wiem-tyl­ko-jedno-że-życie-i ja jes­teśmy-po­wiąza­