Cza­sami natłok pra­cy spra­wia, że za­pomi­namy o czymś ważnym. Za­nied­bu­jemy miłość i przyjaźń...


cza­sami-natłok-pra­cy-spra­wia-że za­pomi­namy-o czymś-ważnym-za­nied­bu­jemy miłość-i przyjaźń
myslacawierszemcza­saminatłokpra­cyspra­wiaże za­pomi­namyo czymśważnymza­nied­bu­jemy miłośći przyjaźńcza­sami natłoknatłok pra­cypra­cy spra­wiaże za­pomi­namy o czymśo czymś ważnymza­nied­bu­jemy miłość i przyjaźńcza­sami natłok pra­cynatłok pra­cy spra­wiaże za­pomi­namy o czymś ważnymcza­sami natłok pra­cy spra­wia

Cza­sem, gdy coś za­piera dech za­pomi­namy oddychać. -Ryder
cza­sem-gdy-coś-za­piera-dech-za­pomi­namy-oddychać
Cza­sami wychodzi z oczu ta­ki deszcz, co to­pi mo­je us­ta w kałuży bezradności. I spra­wia, że jes­tem od siebie o krok i o mały do­tyk, który nig­dy nie następuje... -PearlSoul25
cza­sami-wychodzi-z oczu-­ki-deszcz-co to­pi-mo­-us­-w kałuży-bezradnoś-i-spra­wia-że jes­tem-od siebie-o krok-i o ły-do­tyk