Cza­sem ce­lowo zagłusza­my głos ser­ca w oba­wie przed niepowodzeniem...


cza­sem-­lowo-zagłusza­my-głos-ser­ca-w oba­wie-przed-niepowodzeniem
papużkacza­semce­lowozagłusza­mygłosser­caw oba­wieprzedniepowodzeniemcza­sem ce­lowoce­lowo zagłusza­myzagłusza­my głosgłos ser­caser­ca w oba­wiew oba­wie przedprzed niepowodzeniemcza­sem ce­lowo zagłusza­myce­lowo zagłusza­my głoszagłusza­my głos ser­cagłos ser­ca w oba­wieser­ca w oba­wie przedw oba­wie przed niepowodzeniemcza­sem ce­lowo zagłusza­my głosce­lowo zagłusza­my głos ser­cazagłusza­my głos ser­ca w oba­wiegłos ser­ca w oba­wie przedser­ca w oba­wie przed niepowodzeniemcza­sem ce­lowo zagłusza­my głos ser­cace­lowo zagłusza­my głos ser­ca w oba­wiezagłusza­my głos ser­ca w oba­wie przedgłos ser­ca w oba­wie przed niepowodzeniem

Głos przyrodzenia zagłusza głos sumienia. -Jan Sztaudynger
głos-przyrodzenia-zagłusza-głos-sumienia
Cza­sem nad­chodzą ta­kie dni kiedy masz ochotę krzyknąć na cały głos:
cza­sem-nad­chodzą-­kie-dni-kiedy-masz-ochotę-krzyknąć-na cały-głos-ha­lo-ludzie-jes­tem-­­na- ale-nie możesz-bo wiesz-że każdy
Oba­wa przed pow­ro­tem do przeszłości, a za­razem oba­wa stra­ty te­go co się budowało... -MarzycielS
oba­wa-przed-pow­ro­tem-do przeszłoś-a za­razem-oba­wa-stra­ty-te­go-co ę-budowało
Sta­rość nie chro­ni przed miłością. Ale miłość cza­sem pot­ra­fi nas ochro­nić przed starością. -Jeanne Moreau
sta­rość-nie chro­-przed-miłośą-ale miłość-cza­sem-pot­ra­fi-nas-ochro­ć-przed-starośą