cza­sem le­piej i łat­wiej jak cze­goś nie zrozumiemy 


cza­sem-­piej-i łat­wiej-jak cze­goś-nie zrozumiemy 
badtomekcza­semle­pieji łat­wiejjak cze­gośnie zrozumiemy cza­sem le­piejle­piej i łat­wieji łat­wiej jak cze­gośjak cze­goś nie zrozumiemy cza­sem le­piej i łat­wiejle­piej i łat­wiej jak cze­gośi łat­wiej jak cze­goś nie zrozumiemy cza­sem le­piej i łat­wiej jak cze­gośle­piej i łat­wiej jak cze­goś nie zrozumiemy cza­sem le­piej i łat­wiej jak cze­goś nie zrozumiemy 

Cza­sem łat­wiej wy­ciągnąć por­tfel niż wnioski. -Jacek Wejroch
cza­sem-łat­wiej-wy­ągnąć-por­tfel-ż-wnioski
` Cza­sem łat­wiej roz­ma­wia się z obcą osobą, niż z przy­jacielem . -zezulec
` cza­sem-łat­wiej-roz­­wia ę-z obcą-osobą-ż-z przy­jacielem
Nic nie jest tak szyb­kie jak ka­lum­nia: nicze­go łat­wiej nie można rzu­cić, łat­wiej zaak­cepto­wać, ani szyb­ciej rozprowadzić. -Cyceron
nic-nie jest tak-szyb­kie-jak ka­lum­nia-nicze­go-łat­wiej-nie można-rzu­ć-łat­wiej-zaak­cepto­wać-ani-szyb­ciej-rozprowadzić